Ədliyyə Nazirliyi müqaviləli personal işə götürəcək

ədliyyə nazirliyi
ədliyyə nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyinə təyin ediləcək 50 dövlət məmuru mühəndisinin işə qəbulu üçün elan yayımlandı. Mənbə: Ədliyyə Nazirliyi 50 dövlət qulluqçusunu işə qəbul edəcək! KPSS 60 - Müqaviləli İşçi Təchizatı

Ədliyyə Nazirliyinin Mərkəzi Təşkilatı, İnformasiya Texnologiyaları Ümumi Müdirliyinin əmri ilə işə götürülən "Dövlət qulluqçuları haqqında" 657 saylı Qanunun 4-cü maddəsinin (B) bəndi, "Nazirlər Kabinetinin 06-ci il tarixli 06/1978 saylı Fərmanı ilə qüvvəyə minən" Müqavilə ilə işləyən şəxslərin məşğulluğuna dair əsaslar. Əlavə 7-ci maddənin "İmtahan Tələbi" adlı məqalənin 15754-ci bəndinə və Ədliyyə Nazirliyinin Rəsmi İşçilərin İmtahanı, Təyinatı və Köçürmə Tənzimləmə müddəalarına uyğun olaraq 2-KPSS (B qrupu) bal sırasına yerləşdirilməsi şərti ilə hər qrup üçün 8 dəfə boş vəzifə. Namizədlər arasında Nazirliyimiz tərəfindən ediləcək şifahi imtahanın müvəffəqiyyət sırasına uyğun olaraq yerləşdirilməsi ilə 2018 mühəndis vəzifəsinə müqaviləli işçilər alınacaqdır.

I-TƏTBİQ ŞƏRTLƏRİ A-ÜMUMİ ŞƏRTLƏR
a) 657 Qanun № Dövlət məmurları tələblərə cavab vermək üçün 48 Maddə,
b) 2018- KPSS (B) Qrup imtahanı vermək və KPSSP3 bal tipindən ən azı 60 bal toplamaq,
c) Ən azı bakalavr səviyyəsinin məzunu olmaq. (əlaqəli bölmələr aşağıda verilmişdir)

Tətbiq Qrupu Məzun olunmuş şöbə Heyət
1-ci qrup Java
proqramlaşdırma
 Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
10
Qrup 2 Proqram Testi  Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
 Sənaye mühəndisliyi
 Sənaye və sistem mühəndisliyi
 Riyazi mühəndisliyi
3
3. Qrup məlumat bazasının idarə edilməsi  Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
4
Qrup 4 Şəbəkə və Sistem
rəhbərliyi
 Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Sənaye mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
 Riyazi mühəndisliyi
8
5. Qrup Pardus İdarəetmə  Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Riyazi mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
2
6-cı qrup
Enerji İdarəetməsi
 Elektrik mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
3
7. Səs və video qrupu
sistemləri
 Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Riyazi mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
 Sənaye mühəndisliyi
4
8-cı qrup
İnformasiya təhlükəsizliyi
 Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Proqram mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Məhkəmə-informasiya mühəndisliyi
7
9. Qrup keyfiyyəti prosesi
rəhbərliyi
 Sənaye mühəndisliyi
 Sənaye və sistem mühəndisliyi
 Kompüter mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
 Riyazi mühəndisliyi
4
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Məhkəmə-informasiya mühəndisliyi
 Elektrik mühəndisliyi
 Enerji Sistemləri Mühəndisliyi
10. Grup.Net Proqramlaşdırma  Kompüter mühəndisliyi
 Kompüter və proqram mühəndisliyi
 Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi
 İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
 Elektrik və elektronika mühəndisliyi
 Elektron mühəndislik
 Elektron və Rabitə Mühəndisliyi
 Riyazi mühəndisliyi
 Sənaye mühəndisliyi
 Sənaye və sistem mühəndisliyi
 Proqram mühəndisliyi
5
CƏMİ 50

B-XÜSUSİ ŞƏRTLƏR
1-ci QRUP
1. Fakültələrin dörd illik kompüter mühəndisliyi, kompüter və proqram mühəndisliyi, kompüter sistemləri mühəndisliyi, məlumat sistemləri mühəndisliyi, elektrik-elektron mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, elektronika və rabitə mühəndisliyi və ya proqram mühəndisliyi bölmələrinin məzunları və ya bunların xaricdəki ali təhsil müəssisələri olmaq,
2. Proqram təminatı, proqram tərtibatı və inkişafı sahəsində ən azı 6 ay təcrübəyə malik olduğunu sübut etmək (müraciət tarixi);
3. JAVA platformasında tətbiqetmələr hazırlamaq üçün bilik / təcrübəyə sahib olduğunu sənədləşdirmək,
4. Tercihen;
a. Obyekt yönümlü təhlil və dizayn haqqında biliklərə sahib olmaq,
b. RDBMS verilənlər bazası ilə tətbiqetmələr hazırlamaq üçün bilik səviyyəsinə və əsas səviyyəli SQL biliklərinə sahib olmaq,
c. ORM alətlərindən istifadə edərək bir layihə həyata keçirmək üçün bilik səviyyəsinə sahib olmaq,
d. Java Swing ilə proqramlaşdırma interfeysi haqqında biliklərə sahib olmaq,
e. Ən azı hesabat vasitələrindən birini (Style Report, Jasper Report və s.) Bilməli,
f. SOAP və REST Web Service arxitekturalarında biliklərə sahib olmaq,
g. Veb Çərçivələr (Bahar MVC, Struts, Vaadin, JSF və s.) Haqqında biliklərə sahib olmaq,
h. JavaScript Çərçivələri (Angular, Reaksiya və s.) Haqqında biliklərə sahib olmaq.

2.Grup
1. Dörd illik kompüter mühəndisliyi, kompüter və proqram mühəndisliyi, kompüter sistemləri mühəndisliyi, məlumat sistemləri mühəndisliyi, elektrik-elektron mühəndisliyi, elektron mühəndislik, elektronika və rabitə mühəndisliyi, proqram mühəndisliyi, sənaye mühəndisliyi, sənaye və sistem mühəndisliyi və ya riyazi mühəndislik bölmələri ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilən xaricdəki ali təhsil müəssisələrini bitirmiş;
2. Oracle 10g / 11g / 12c və ya cari versiyalar verilənlər bazası və IBM DB2 Version 8 və ya cari versiyalar verilənlər bazası üçün verilənlər bazası idarəetmə sahəsində ən azı 1 illik təcrübənizin (tətbiq tarixinə görə),
3. Tercihen;
a. Verilənlər bazasının arxitekturası, dizaynı və optimallaşdırılması haqqında biliklərə sahib olmaq,
b. SQL biliklərinə sahib olmaq,
c. PostgreSQL verilənlər bazası haqqında biliklərə sahib olmaq,
d. SQL Tuning biliklərinə sahib olmaq,
e. PL / SQL biliklərinə sahib olmaq.

3.Grup
1. Dörd illik Kompüter Mühəndisliyi, Kompüter və Proqram Mühəndisliyi, Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi, Məlumat Sistemləri Mühəndisliyi, Elektrik-Elektron Mühəndisliyi, Elektron Mühəndisliyi, Elektron və Rabitə Mühəndisliyi və ya Proqramı
Ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilən mühəndislik şöbələrinin və ya ali təhsil müəssisələrinin məzunları,
2. Proqram test üsulları və metodologiyaları sahəsində ən azı bir illik təcrübəyə malik olduğunu sübut etmək (müraciət tarixi);
3. Tercihen;
a. JAVA platformasında tətbiqetmələr hazırlamaq üçün bilik səviyyəsinə sahib olmaq,
b. Obyekt yönümlü təhlil və dizayn haqqında biliklərə sahib olmaq,
c. Əsas səviyyədə verilənlər bazası və proqramlaşdırma haqqında biliklərə sahib olmaq,
d. SQL haqqında əsas biliklərə sahib olmaq,
e. Interfeys, performans, reqressiya və yük testi haqqında biliklərə sahib olmaq,
f. Selen, Xiyar, Silktest alətləri haqqında biliklərə sahib olmaq,
g. Problemləri müəyyənləşdirmək və həll etmək bacarığı.

4.Grup
1. Dörd illik Kompüter Mühəndisliyi, Kompüter Va. UNIX / AIX / LINUX Əməliyyat Sistemləri və ya saxlama / yedəkləmə (disk, bant, disklərin virtualizasiyası, SAN və s.) Sistemlərinin idarə edilməsi,
b. IBM DB2 verilənlər bazası versiyası 8 yazı və ya Oracle verilənlər bazası versiyası 10g poçt versiyasında verilənlər bazası administrasiyası
c. Əməliyyat sistemləri və sonrakı Microsoft Server 2012 versiyalarında geniş miqyaslı domen idarəetmə,
d. Ən azı 10.000 daxili istifadəçisi olan bir sistemdə məlumat şəbəkələrinin (router və keçid) idarə edilməsi,
3. Tercihen;
a. Ən azı genişmiqyaslı informasiya sistemlərində DHCP, DNS, IIS (Internet Information Services) xidmətləri göstərən serverlərin idarə edilməsi sahəsində təcrübə,
b. Hər hansı bir UNIX / AIX / LINUX OS üçün sertifikatlaşdırılmaq üçün,
c. MCSA və ya MCSE sertifikatına sahib olmaq və ya Windows Server 2012 ilə post-versiyalar üçün ən azı 50 saat təlim keçmək,
d. Böyük miqyaslı Server Virtuallaşdırma (VMware və ya Red Hat Virtualizasiya) Sistemlərinin İdarəedilməsi sahəsində təcrübə,
e. VMware və Red Hat Virtualizasiya sertifikatı,
f. Skript dilində təcrübə.

5.Grup
1. Dörd illik Kompüter Mühəndisliyi, Kompüter və Proqram Mühəndisliyi, Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi, Məlumat Sistemləri Mühəndisliyi, Elektrik-Elektron Mühəndisliyi, Elektron Mühəndisliyi, Elektron və Rabitə Mühəndisliyi, Riyaziyyat
Mühəndislik və ya proqram mühəndisliyi şöbələrinin və ya ekvivalenti Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilən ali təhsil müəssisələrinin məzunları,
2. Linux Əməliyyat Sistemlərinin hər hansı birində idarəetmə sahəsində ən azı 1 illik iş təcrübəsinə malik olduğunu sübut etmək (müraciət tarixi);
3. Tercihen;
a. Pardus OS haqqında məlumat əldə etmək,
b. Debian əsaslı sistemlər haqqında biliklərə sahib olmaq,
c. Müəssisə Server İdarəetmə Xidmətləri (DNS, DHCP, LDAP),
d. Skript kodlaşdırma biliklərinə sahib olmaq (Bash, Python),
e. Şəbəkə idarəetməsi və təhlükəsizlik haqqında biliklərə sahib olmaq.

6.Grup
1. Ali təhsil şurası tərəfindən ekvivalentliyi qəbul edilən xaricdəki fakültələrin və ya ali təhsil müəssisələrinin dörd illik Elektrik Mühəndisliyi və ya Elektrik-Elektron Mühəndisliyi bölmələrinin məzunları,
2. Türkiyədə YÖK-ə bağlı rəsmi bir universitetdə; "Topraklama", "Yüksək Gərginlikli Texnik", "Yüksək Gərginlikli Şalterlər" və "Elektrik Qurğularındakı Harmonikalar" kurslarından ən azı birini və ya YÖK ya da universitet tərəfindən təsdiqlənmiş / bildirilən / qəbul edilmiş bu kursların ekvivalentliyini almaq,
3. Tercihen;
a. Aşağı gərginlikli / yüksək gərginlikli texniki xidmət, təmir və ya istismar sahələrində iş təcrübəsinə sahib olmaq,
b. Əməyin Təhlükəsizliyi Ekspertiza Sertifikatına sahib olmaq.

7.Grup
1. Fakültələrin dörd illik kompüter mühəndisliyi, kompüter və proqram mühəndisliyi, kompüter sistemləri mühəndisliyi, məlumat sistemləri mühəndisliyi, elektrik-elektron mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, elektronika və rabitə mühəndisliyi, riyaziyyat mühəndisliyi, proqram mühəndisliyi və ya sənaye mühəndisliyi bölmələri Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul olunur. xaricdəki ali məktəbləri bitirmiş,
2. Səs və video (video konfrans) sistemləri sahəsində ən azı bir illik təcrübəyə malik olduğunu sübut etmək (müraciət tarixinə kimi),
3. Tercihen; audio, video və ya video konfrans sistemləri üçün hər hansı bir sertifikata sahib olmalıdır.

8.Grup
1. Dörd illik Kompüter Mühəndisliyi, Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi, Kompüter və Proqram Mühəndisliyi, Elektrik-Elektron Mühəndisliyi, Elektron və Rabitə Mühəndisliyi, Elektron Mühəndisliyi, Proqram Mühəndisliyi, İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi
ya da Məhkəmə İnformasiya Mühəndisliyi şöbələri və ya ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilən ali təhsil müəssisələri,
2. CCNA Təhlükəsizlik, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO / IEC 27001 auditoru və s. beynəlxalq təhlükəsizlik təlimlərində (onlayn təlimlər də daxil olmaqla) iştirak etdiklərini sübut etmək,
3. Aşağıdakı sahələrdən ən azı birində ən azı bir il bilik / təcrübə (tətbiq olunduğu tarix) olduğunu sübut etmək,
a. İnfiltrasiya və zəiflik müayinəsi,
b. Proqram təminatı və sistem təhlükəsizliyi,
c. Giriş İdarəetmə,
d. Şəxsiyyət İdarəetmə Sistemləri,
e. Əsas Şəbəkə, TCP / IP, şəbəkə məlumatları, limanlar və protokollar,
f. Təhlükəsizlik duvarı, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM və PAM,
g. Windows, Linux və Unix əməliyyat sistemləri,
h. Kiber zəka və zəifliklərin aradan qaldırılması,
i. Şəbəkə Təhlükəsizliyi Auditi,
j. Microsoft IIS, Apache, Tomcat və Nginx kimi veb serverlər,
k. Bulud, İnternet Təhlükəsizliyi, İntranet Təhlükəsizlik və Wifi Təhlükəsizlik,
l. Kiber risklərin qiymətləndirilməsi və qiymətləndirilməsi.
4. Tercihen;
a. İngilis dilini yaxşı bilir,
b. Kiber təhlükəsizliyin idarəetmə, fiziki və texniki perspektivlərini üstünlük təşkil edir.

9.Grup
1. Dörd illik Sənaye Mühəndisliyi, Sənaye və Sistem Mühəndisliyi, Kompüter Mühəndisliyi, Proqram Mühəndisliyi, Riyaziyyat Mühəndisliyi, Kompüter və Proqram Mühəndisliyi, Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi, İnformasiya Sistemləri Mühəndisliyi, ElektrikElektronika Mühəndisliyi, Elektron Mühəndislik, Elektron və Rabitə Mühəndisliyi, Məhkəmə İnformasiya Mühəndisliyi, Elektrik Mühəndisliyi və ya Enerji Sistemləri mühəndisliyi şöbələri və ya ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilən xaricdəki ali təhsil
2. İSO 9001 və ya 27001 idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırma proseslərində aktiv rol oynadığını təsdiq etmək,
3. Keyfiyyət idarəetmə sistemləri sahəsində ən azı 1 illik iş təcrübəsinə sahib olmaq (müraciət tarixinə görə),
4. Tercihen;
a. Biznes proseslərinin yaxşılaşdırılması və biznes tətbiqetmə layihələrinin idarə edilməsi barədə biliklərə sahib olmaq,
b. Biznes proseslərinin müəyyənləşdirilməsi, təhlili və modelləşdirilməsi barədə biliklərə sahib olmaq,
c. Keyfiyyət menecmenti və keyfiyyət standartlarına sahib olmaq,
d. Strategiya və layihələrə görə biznes ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və təsnif etmək təcrübəsi,
e. Biznes proseslərinin layihələrə təsirini ölçmək bacarığı və bilikləri,
f. İSO 20000 İnformasiya Texnologiyaları Xidməti İdarəetmə Sistemi və proqram həyat dövrü prosesləri haqqında biliklərə sahib olmaq,
g. Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin sertifikatlaşdırma mərhələləri haqqında məlumat əldə etmək,
h. Keyfiyyətli yoxlamalar aparmaq üçün daxili audit barədə biliklərə sahib olmaq.

10.Grup
1. Dörd illik Kompüter Mühəndisliyi, Kompüter və Proqram Mühəndisliyi, Kompüter Sistemləri Mühəndisliyi, Məlumat Sistemləri Mühəndisliyi, Elektrik-Elektron Mühəndisliyi, Elektron Mühəndisliyi, Elektron və Rabitə Mühəndisliyi, Riyaziyyat
Mühəndislik, sənaye mühəndisliyi, sənaye və sistem mühəndisliyi və ya proqram mühəndisliyi şöbələrinin və ya ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilən ali təhsil müəssisələrinin məzunları,
2. Proqram təminatı, proqram tərtibatı və inkişafı sahəsində ən azı 2 illik iş təcrübəsinə sahib olduğunu sübut etmək (müraciət tarixi);
.NET Framework və C # proqramlaşdırma haqqında bilik / təcrübəyə sahib olmaq,
4. Tercihen;
a. ASP.NET WebForms və ASP.NET, MVC, haqqında biliklərə sahib olmaq
b. Obyekt yönümlü təhlil və dizayn haqqında biliklərə sahib olmaq,
c. RDBMS verilənlər bazası ilə tətbiqetmələr hazırlamaq üçün bilik səviyyəsinə və əsas səviyyəli SQL biliklərinə sahib olmaq,
d. HTML5, CSS, Bootstrap,
e. WCF, SOAP və REST Web Service arxitekturaları haqqında biliklərə sahib olmaq,
f. JSON, XML, JavaScript, jQuery,
g. SVN, TFS və s. versiya tətbiqetmələri haqqında biliklərə malikdir.

II TƏLƏB Sənədlər
1) Əlavə-1 Müraciət Forması,
2) Əlavə-2 Üstünlük Forması, (Üstünlük Formasında, tətbiq olunan qrupu göstərmək məcburidir və göstərilmədiyi təqdirdə ərizə etibarsız elan ediləcəkdir. )
3) 2018-KPSS nəticə sənədi,
4) Təhsil statusu sənədinin əsli surəti və ya müvafiq təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nümunə, xaricdə təhsil statusu haqqında şəhadətnamə alınsa, müvafiq təhsil müəssisəsi tərəfindən orijinal və ya təsdiq edilmiş nümunə; sənədin bir nüsxəsi kifayətdir və əgər şifahi imtahan vermək hüququ varsa, sənədin orijinalı nüsxələrlə müqayisə ediləcəkdir.
5) namizədin bilik və təcrübə səviyyəsini göstərən sertifikat və digər sənədlər;
6) Şəkil CV, (əl yazısı ilə hazırlanıb imzalanacaq)
7) Kişi namizədlər üçün hərbi status sertifikatı (Elektron Hökumətdən barkod sənəd yaratmaqla əldə edilə bilər),
8) Əlavə-3 Təhlükəsizlik Təhqiqatı Forması, (Belirtilen XƏBƏRDARLIQ bölümünə uyğun olaraq Əlavə-3 formasını doldurmaq, 3 hissə hazırlamaq, kompüterlə doldurmaq, fotoşəkilləri yapışdırmaq, əlaqəli hissəyə imza atmaq və ANNEX-3 formasından başqa heç bir forma istifadə etməmək
lazımdır.)
9) Sağlamlıq maneəsinin olmadığı barədə yazılı bəyannamə (Əlavə-4),
10) Namizədlərin peşə təcrübəsini göstərən SSI qəzası və ya xidmət sənədi. Saxta sənəd təqdim edən və ya bəyanat verənlərə qarşı qanuni tədbir görülür. Tapşırıqlar verilibsə, onların tapşırıqları ləğv edilir. İdarə tərəfindən onlara haqq ödənildi
Bu ödəniş qanuni maraqla tutulacaq.

ÜÇÜN MÜRACİƏT-YER-TARİX
Müraciət və üstünlük forması kompüter tərəfindən tamamilə və düzgün şəkildə doldurulduqdan və ərizəçi tərəfindən imzalanandan sonra elanda göstərilən sənədlər və 27/01/2020 tarixləri arasında 10/02/2020 iş saatları sonuna qədər Ədliyyə Nazirliyi Baş İdarəsi Kadrlar Mərkəzi Təşkilatı Şöbə Müdirliyi nazirlikləri / Nazirliyimizə son tarixdə çatmaq üçün ANKARA ünvanı şəxsən və ya poçt vasitəsi ilə edilməlidir.
Bu tarixdən sonra itkin sənədləri poçt gecikmələri və digər səbəblərə görə təqdim edən və başqa bir ərizə formasını istifadə edən müraciətçilər qəbul edilmir.

IV- MÜRACİƏT NƏTİCƏLƏRİ, ORTA İMZANIN YERİ VƏ TARİXİ
Şifahi imtahan vermək hüququ olanlar və imtahanın yeri və tarixi bizim nazirliyin saytında elan ediləcəkdir.

V- CƏMİYYƏT ƏMƏLİ
Xəzinə və Maliyyə Nazirliyinin 04 tarixli 07 nömrəli Dairəvi sənədində ümumi məbləğ 2019 Türk Lirəsidir. Ödəniş səlahiyyətlilərin müəyyən etdiyi ümumi əmək haqqının 205248 misli qədər edilə bilər. Cari maliyyə ili üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq işlədiyi bölmənin əmək haqqı artımına cari əmək haqqına əlavə edilir.

Vacib Qeyd:
Müraciətdən işə qəbula qədər bu imtahanın bütün mərhələlərində namizədlərə ediləcək məlumatlar və çağırışlar nazirliyin saytında yerləşdirilmişdir (www.adalet.gov.t edir) reklam vasitəsilə. Namizədlərə və xalqa elan olunur.

Elanın ətraflı məlumatı üçün TIKLAYINIZ

Armin

sohbet

    Şərh yazan ilk kişi olun

    Yorumlar