Səhiyyə Nazirliyi Müfəttiş köməkçisi satın alacaq

Satınalmalar etmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin köməkçisi
Satınalmalar etmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin köməkçisi

Səhiyyə Nazirliyinin Müfəttiş Kollegiyasından köməkçi müfəttişin giriş imtahanı elanı; Köməkçi Müfəttiş Giriş İmtahanı, Səhiyyə Nazirliyinin Müfəttiş Heyəti tərəfindən işə götürüləcəyi 16-20 / 31 / 01 tarixləri arasındakı ümumi inzibati xidmətlər sinifində 2020 (On altı) köməkçi müfəttiş üçün keçiriləcəkdir.


I. Giriş imtahanına müraciət etmək üçün tələblər

Giriş İmtahanı vermək istəyənlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:

a) Dövlət qulluqçularının 657 nömrəli Qanununun 48 maddəsində göstərilən ümumi şərtləri yerinə yetirmək

b) İqtisadiyyat və inzibati elmlər, siyasi elmlər, hüquq, iqtisadiyyat və biznes idarəetmə və mühəndislik fakültələrinin kompüter, sənaye və mülki mühəndislik bölmələrini, ən azı 4 illik təhsili olan və ya Türkiyədəki və xaricdəki ekvivalenti səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qəbul edilmiş təhsil müəssisələrini bitirmiş olmaq.

c) KPSS nəticələrinin müraciət tarixində etibarlı olmaması şərtilə; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48, KPSSP1, KPSSP80 iqtisadi və inzibati elmlər, siyasi informasiya, hüquq və iqtisadiyyat və biznes məzunları üçün ən az XNUMX xal qazanmaq.

ç) 01 yanvar 2020-dan etibarən otuz beş yaşında olmamaq

d) Məhkəmə qeydiyyatı baxımından müfəttişliyə heç bir maneə yoxdur.

e) Vəziyyətlərini yerinə yetirmək və sağlamlıq vəziyyəti baxımından bütün ölkələrə səyahət etmək.

II. Tətbiq üsulu və sənədlər TƏLƏB OLUNUR

Qəbul imtahanı vermək istəyən namizədlər; Rəyasət Heyətimiz rəsmi internet ünvanında (www.teftis.saglik.gov.tr) dərc edilmiş "İmtahana müraciət forması" nı tam və düzgün şəkildə imza ilə və KPSS nəticə sertifikatı, ali təhsil (lisenziya) diplomu və ya varsa, bitirmə haqqında şəhadətnamənin surətini təşkil etdi. 9 və 20 Dekabr 2019 tarixləri arasında iki fotoşəkil arasında, Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Nəzarət heyəti Bilkent Kampüsü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. Xeyr: 9 Kat: 6 06800 Çankaya / ANKARA, onları poçt / yük və ya şəxsən iş günləri 09: 30-dan 18: 00-a qədər çatdıracaqlar.

Yuxarıda göstərilən sənədlər 20 Dekabr 2019 tərəfindən Müfəttişlər Şurasına təqdim edilməlidir. Müəyyən müddət ərzində Rəyasət Heyətinə çatmayan, itkin məlumat və sənədlərə sahib olan və ya göstərilən şərtlərə cavab vermədiyi aşkar edilən müraciətlər qəbul edilməyəcək və qiymətləndirilməyəcək. Müraciət tarixi, Səhiyyə Nazirliyinin Müfəttişlik Heyətinin sənəd şöbəsinə daxil olma tarixi və vaxtına əsaslanacaqdır. Tətbiq şərtlərinə cavab verməyənlərin müraciəti ilə əlaqəli sənədlər tələb olduqda onlara qaytarılır.

III. FƏALİYYƏT VƏ QUOTASI TƏLİMAT

Qəbul imtahanına namizədlər, mərkəzi imtahan balının dörd qatına qədər və köməkçi müfəttiş heyəti, tətbiq olunan KPSS balının ən yüksəkindən başlayaraq təhsil şöbələri tərəfindən təyin edilən kvota görə təyin edilmiş kvota görə çağırılacaq. Ancaq son namizəd kimi eyni bal toplamış namizədlər imtahana girmək hüququna malikdirlər.

16 köməkçisi müfəttiş heyətinin təhsil, kvota, imtahana çağırılacaq namizədlərin sayı və KPSS bal növləri baxımından bölgüsü aşağıdakı kimidir;

Təhsil kontingent Namizədlərin sayı KPSS Xalları

növü

İqtisadi və İdarəetmə Elmləri, Siyasi Elm, Hüquq,

İqtisadiyyat və Biznes İdarəetmə fakültələri

11 44 KPSSP9

KPSSP11

KPSSP28

KPSSP33

KPSSP38

KPSSP43

KPSSP48

Sənaye Mühəndisliyi 1 4 KPSSP1
Kompüter mühəndisliyi 2 8 KPSSP1
İnşaat Mühəndisliyi 2 8 KPSSP1
CƏMİ 16 64

Təhsil sahələri tərəfindən təyin olunan kvota üçün müraciət sayı kifayət deyilsə, Müfəttişlər Şurası kvotada dəyişiklik edə bilər.

IV. İmtahanda şəxsiyyət təqdimatı

Giriş İmtahanı vermək hüququ olan namizədlərin siyahısı http://www.teftis.saglik.gov.tr internet ünvanında elan ediləcək. Namizədlərə ayrıca bildiriş verilməyəcək. İmtahanda şəxsiyyət vəsiqəsi və ya sürücülük vəsiqəsi kimi şəxsiyyət vəsiqəsi və ya şəxsiyyət vəsiqəsi kimi təsdiq edilmiş şəxsiyyət sənədinin şəxsiyyətini təsdiqləmək üçün istifadə edilməsi tələb olunur. Bu sənədləri təqdim edə bilməyən namizədlər imtahana buraxılmayacaqlar.

V. GİRİŞ imtahanının yeri və forması

Səhiyyə Nazirliyinin Təftiş xidmətləri haqqında Əsasnamənin müddəaları çərçivəsində yalnız ORAL imtahanından ibarət olacaq giriş imtahanı Səhiyyə Nazirliyi Bilkent Kampüsü Üniversiteler Mah tərəfindən Səhiyyə Müfəttişliyi tərəfindən həyata keçirilir. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. Xeyr: 9 Mərtəbə: 6 Çankaya / ANKARA-da keçiriləcəkdir.

VI. GİRİŞ imtahanın mövzuları

A) İqtisadiyyat və inzibati elmlər, siyasi elmlər, hüquq, iqtisadiyyat və biznes fakültələri məzunları üçün imtahan fənləri;

a) Qanun;

1. Konstitusiya hüququ (Ümumi prinsiplər),

2. İnzibati hüququn ümumi prinsipləri, inzibati məhkəmə, inzibati təşkilat,

3. Cinayət hüququ (Ümumi prinsiplər və mülki hüquq pozuntuları),

4. Mülki hüquq (ümumi prinsiplər və hüquqlar, növlü)

5. Öhdəliklər qanunu (Ümumi prinsiplər),

6. Ticarət hüququ (Ümumi prinsiplər),

7. Cinayət proseduru qanunu (Ümumi prinsiplər).

b) iqtisadiyyat;

1. İqtisadi nəzəriyyə (mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat),

2. İqtisadi düşüncələr və təlimlər tarixi,

3. Pul, bank, kredit və konyunktura,

4. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr və təşkilatlar,

5. Biznes iqtisadiyyatı,

6. Mövcud iqtisadi problemlər.

c) Maliyyə;

1. Ümumi maliyyə nəzəriyyəsi və maliyyə siyasəti,

2. Dövlət xərcləri,

3. Büdcə. d) Mühasibat uçotu;

1. Ümumi mühasibat,

2. Balans hesabatı təhlili və texnikası,

3. Kommersiya hesabı.

d) Ümumi, cari və sosial-iqtisadi məsələlər.

B) Mühəndislik fakültələrinin kompüter, sənaye və mülki mühəndislik bölmələrini bitirənlər üçün;

a) Məzunların tədris planlarını, b) ümumi, cari və sosial-iqtisadi fənləri nəzərə alaraq müəyyən edilən sahə bilik fənləri.

VII. Namizədlərin qiymətləndirilməsi

a. İmtahan fənləri ilə bağlı bilik səviyyəsi,

b. Bir mövzunu, ifadə etmə qabiliyyətini və düşüncə gücünü anlamaq və ümumiləşdirmək,

c. Ləyaqət, təmsil, davranış uyğunluğu və peşəyə reaksiya, ç. Özünə inam, inam və inandırıcılıq,

d. Ümumi istedad və ümumi mədəniyyət,

e. Elmi və texnoloji inkişaflara açıqlıq aspektlər baxımından qiymətləndiriləcəkdir.

Namizədlər komissiya tərəfindən (a) yarımbənd üçün 50 bal və (b) - (e) yarımbəndlərində sadalanan xüsusiyyətlərin hər biri üçün 10 bal qiymətləndiriləcəkdir. İmtahanda müvəffəq olmaq üçün komissiya sədri və 100 tam baldan yuxarı üzvlərin verdiyi aritmetik ortalama ən azı 70 olmalıdır.

VIII. İmtahanın nəticələri və nəticələrə müraciət

Köməkçi müfəttiş imtahanında müvəffəq hesab olunmaq üçün qəbul imtahanı qiyməti 70-dən az olmamalıdır. Giriş imtahanı balı bərabər olarsa, yüksək KPSS balı olan namizəd prioritet götürür. İmtahanın nəticələrinə görə, ən yüksək bal toplayan namizəddən başlayaraq, imtahan elanında göstərilən təhsil şöbələrinə uyğun olaraq müvəffəqiyyəti sıralamaqla, elanda göstərilən təhsil şöbələrinə uyğun olaraq ilkin və əvəzedici namizədlərin adları müəyyənləşdiriləcəkdir.

İmtahanın nəticələri Rəyasət Heyətinin saytında elan edilir və orijinal və ehtiyat siyahısında olan namizədlərə məlumat verilir. Qalib gələn namizəd, bildiriş göndərildiyi tarixdən 15 gün ərzində Prezidentliyə müraciət etmədiyi təqdirdə hüququnu itirir. Əvvəlki namizədlərdən gəlməyən və ya təyin olunmayan, vəzifəyə başlamayan və ya hər hansı bir səbəbdən istefa verən namizədlər əvəzinə imtahan nəticələri elan edildikdən sonra altı ay ərzində müvəffəqiyyətli namizədlər çağırılır. Təyinat üçün gəlməyən və ya təyin olunmayan və vəzifələrini icra etməyən namizədlər uyğun sayılmır.

Qəbul imtahanının nəticələrinə etiraz, nəticələri elan edildiyi gündən başlayaraq 5 iş günü ərzində Prezidentliyə aparılır. Rəyasət Heyəti etirazı 10 iş günü ərzində cavablandırır.

IX. DİGƏR MƏSƏNƏLƏR

Müraciət sənədlərində saxta ifadələr verdikləri aşkar edilən abituriyentlərin imtahanları etibarsız sayılır. Təyin edilmiş olsalar da ləğv edilir. Bu şəxslər barəsində Baş Prokurorluğa cinayət şikayəti verilir və onlar bu şəkildə qurumu səhv yola yönəldirlərsə, işlədikləri qurumlara onların statusu bildirilir.

Hörmətlə açıq şəkildə açıqladı.

Elanın ətraflı məlumatı üçün TIKLAYINIZ


sohbet

Feza.Net

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar

Oxşar məqalələr və reklamlar