Dövlət Hidravlik İşləri Baş İdarəsi

dsi
dsi

Dövlət qulluqçuları qanununun 657 nömrəli Qanununun 4 / A maddəsinə uyğun olaraq Dövlət Su İşləri Baş İdarəsinin il təşkilatında işə qəbul edilmək;


Cəmi əyalət, ad və nömrəsi olan 35 (otuz beş) mühəndis olanlar arasında, 2018-ci il Dövlət Kadr Seçimi İmtahanı nəticəsində 3-ci il tarixli Rəsmi Qəzetdə dərc edilmiş və 70 nömrəli KPSS P07 bal tipindən ən az 11 bal toplayanlar arasında. "Əvvəlcə Dövlət Su İşləri Baş İdarəsinə təyin ediləcək mühəndis işçilərinin İmtahan və Təyinat Qaydaları" çərçivəsində 2018 Fevral 30588-də ediləcək tətbiqi imtahan nəticəsində təyinat ediləcək.

1 - TƏKLİF EDİLƏN TƏKLİFLƏR, ƏMƏLİ VƏ MƏHDUD MÜDDƏTİ

A) İnşaat mühəndisliyi

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 AÇE 1
2 ARDAHAN 2
3 BİTLİS 1
4 Hakkari 1
5 KARS 5
6 VAN 4
CƏMİ 14

Son müraciət tarixinə qədər ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiqlənən fakültələrin və ya ali təhsil müəssisələrinin İnşaat Mühəndisliyini (YÖKSİS Qeydiyyatı Nömrə: 3468) bitirmək.

B) Kənd Təsərrüfatı Mühəndisliyi və ya Biosistem Mühəndisliyi

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 KARS 2
CƏMİ 2

C) Mexanika mühəndisliyi

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 Iğdır 1
2 VAN 3
CƏMİ 4

Son müraciət tarixinə qədər ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiqlənən fakültələrin və ya ali təhsil müəssisələrinin Mexanika Mühəndisliyini (YÖKSİS Qeyd №: 3987) bitirmək.

D) Xəritə mühəndisliyi və ya Geodeziya və Fotogrammetriya mühəndisliyi və ya Geometrik mühəndislik və ya Geodeziya və Fotogrammetrik mühəndislik, geomatik və ya geodeziya və fotogrammetrik mühəndislik, uzaqdan zondlama

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 ERZİNCAN 1
2 KARS 3
3 VAN 5
CƏMİ 9

Coğrafiya Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeyd Nömrəsi: 3191) və ya Geodeziya və Fotogrammetriya Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeyd Nömrəsi: 3588) və ya Geodeziya və Fotogrammetrik Mühəndislik, Geomatika 3585) və ya Geodeziya və Fotogrammetriya Mühəndisliyi, Uzaqdan zondlama (YÖKSİS Qeydiyyat Nömrəsi: 3586) və ya Geometrik Mühəndislik (YÖKSİS Qeyd №: 3051).

E) Geoloji mühəndislik və ya hidrogeoloji mühəndislik

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 KARS 1
2 VAN 1
CƏMİ 2
Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 KARS 1
2 VAN 1
CƏMİ 2

Geologiya Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeydiyyat Nömrə: 3594) və ya Hidrogeoloji Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeydiyyatı No: 3288) məzunları, son müraciət tarixinə qədər Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş fakültələrin və ya ali təhsil müəssisələrinin.

F) Elektrik Mühəndisi və ya Elektrik - Elektron Mühəndis

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 KARS 1
CƏMİ 1

Son müraciət tarixinə qədər Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş fakültələrin və ya ali təhsil müəssisələrinin Elektrik Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeyd Nömrəsi: 2637) və Elektrikli Elektron Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeyd Nömrəsi: 2644) məzun olmaq.

G) Ətraf mühit üzrə mühəndis

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 KARS 1
CƏMİ 1

Son müraciət tarixinə qədər ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiqlənən fakültələrin və ya ali təhsil müəssisələrinin Ətraf Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeyd №: 2270 və ya 2271) məzunu olmaq.

H) Riyaziyyat Mühəndis

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 KARS 1
CƏMİ 1

Son müraciət tarixinə qədər ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiqlənən fakültələrin və ya ali təhsil müəssisələrinin Riyazi mühəndisliyi bölməsini (YÖKSİS Qeydiyyat Nömrə: 4053) bitirmək.

I) Meteoroloji Mühəndis

Sequence No Təyinat vilayəti Təyin ediləcək Mühəndis heyətinin sayı
1 ERZURUM 1
CƏMİ 1

Meteoroloji Mühəndisliyi (YÖKSİS Qeydiyyat Nömrəsi: 4120) bitirmək, ekvivalentliyi son müraciət tarixinə qədər Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş ali məktəblərdir.

2 - Namizədlərə tələblər

a) 657 saylı Dövlət qulluqçuları qanununun 48 maddəsində göstərilən ümumi şərtləri yerinə yetirmək,

b) 2018-ci ilin sonunda Dövlət Kadrları Seçimi İmtahanı, KPSS minimum 3 bal toplamışdır

olmaq.

c) Ölkənin hər yerində və torpaq şəraitində işləyə biləcək sağlamlıq vəziyyətlərini aparmaq.

3 - Tətbiq yeri və metodu

Proqramlar elektron qaydada http://personelalimi.dsi.gov.tr Dövlət Su İşləri Baş Müdirliyinə İmtahan Müraciət Formasını dolduraraq ediləcək. Tətbiqi imtahanda iştirak etmək hüququ qazanmış namizədlər imzalanmış ərizə formasını Baş İdarəyə göndərdikləri üçün ərizə formasını təqdim etmələri tələb olunur.

Tercihdə heç bir məhdudiyyət yoxdur və hər bir namizəd öz şöbəsində əyalətlərin sayı qədər seçim edə biləcək.

Müraciətlər yalnız elektron mühitdə ediləcəyi üçün, şəxsən və ya poçt vasitəsi ilə edilən müraciətlər qəbul edilmir.

4 - TƏTBİQ TARİXİ

Müraciətlər; 8 Yanvar 2020 tarix 10.00-da başlayacaq, 17 Yanvar 2020 tarixi 24.00-da bitəcək.

5 - Tətbiqlərin qiymətləndirilməsi

Abituriyentlər və qəbul olunmuş abituriyentlər arasında ən yüksək KPSSP3 balından başlayaraq təyin olunan namizədlərin sayından dörd dəfə (son namizədlə eyni bal toplayanlar daxil olmaqla) tətbiqi imtahanda iştirak etmək hüququ qazanacaqdır.

6 - İmtahan tarixi və yeri

Tətbiqi imtahana dəvət olunan namizədlər; 22 yanvar 2020 tarixində ad və soyad, imtahan yeri, imtahanın tarixi və vaxtı haqqında məlumat http://www.dsi.gov.tr da elan ediləcək. Bundan əlavə, namizədlərə elektron şəkildə məlumat veriləcəkdir.

7 - Giriş imtahanı üçün tələb olunan sənədlər

Tətbiqi imtahanda iştirak etmək hüququ qazanan namizədlər Dövlət Su İşləri İmtahanı Baş İdarəsinin imzalanmış formasını, müraciət edərkən əldə etdikləri sənədləri ən gec 31 yanvar 2020-ci il tarixədək poçtla (qeydiyyatdan keçmiş müqavilələrlə), aşağıdakı sənədlərlə və ya Baş İdarə tərəfindən göndərirlər. Kadrlar İdarəsinə təhvil verəcəklər.

a) diplomun və ya məzuniyyət sertifikatının orijinal və ya təsdiq edilmiş surəti (xaricdə təhsilini başa vuranlar üçün diplomun bərabərlik sertifikatının əsli və ya təsdiq edilmiş surəti),

b) 2018-ci il üçün KPSS nəticə sənədinin kompüter çapı,

c) CV,

d) Üç pasport şəkli.

Sənədlər poçtla göndərildiyi təqdirdə poçt gecikmələri və ya oxşar səbəblər üzündən 31 yanvar 2020-ci il tarixli iş müddəti bitdikdən sonra Baş İdarə qeydlərinə təqdim edilən müraciətlər nəzərə alınmır.

8 - Giriş İmtahanı subyektləri

Giriş imtahanı tətbiq olunacaq.

İmtahanda namizədlər; peşə sahəsi biliklərinə və Baş İdarənin fəaliyyət sahələrinə əsaslanaraq yüzdən çox bal qiymətləndiriləcəkdir. Tətbiqi imtahanda yüzdən ən azı yetmiş bal toplayanlar müvəffəq hesab olunur.

9 - qiymətləndirmə

İmtahan Komissiyanın hər bir üzvü tərəfindən verilən ballar ayrıca qeyd olunur və üzvlərin yüzdən çox bal topladığı qiymətlərin ortalama ortalığı namizədin tətbiq etdiyi imtahan balı ilə müəyyən edilir.

Yekun müvəffəqiyyət siyahısı tətbiq olunan imtahan balı və KPSSP3 balının arifmetik ortalama ortalamasına əsaslanaraq namizədlərin qazandıqları ballara əsasən hazırlanır. Orijinal və ehtiyat siyahılarda sıralanma zamanı, namizədlərin müvəffəqiyyət balı bərabər olduqda, yüksək tətbiq edilmiş imtahan balı, yüksək tətbiqi imtahan balı olan namizəd yüksək KPSSP3 balına sahib olan şəxsə bərabərdir; yaşlı bir namizəd üçün prioritet verilir.

Qəbul imtahanının nəticələri ən yüksək baldan başlayan müvəffəqiyyət balına görə sıralanacaq və faktiki və əvəzedici siyahıları müəyyənləşdiriləcəkdir.

Giriş İmtahanından müvəffəq olan, lakin başlamayan və ya başlamayan və ya müxtəlif səbəblərə görə təyin olunanlar imtahanın nəticələri elan olunduqdan sonra altı ay müddətinə təyin olunurlar.

10 - İmtahanın NƏTİCƏLƏRİ VƏ OBJEKSİYANIN ELANI

Giriş İmtahanı nəticələri http://www.dsi.gov.tr Uğurlu namizədlərə yazılı bildiriş veriləcək.

Namizədlər qəbul imtahanının nəticəsi elan edildikdən sonra beş gün müddətində yazılı şəkildə İmtahan Komissiyasına müraciət edə bilərlər. Müraciətlər etiraz müddəti bitdikdən sonra yeddi iş günü ərzində İmtahan Komissiyası tərəfindən araşdırılır və həll edilir və nəticəsi yazılı şəkildə namizədə bildirilir.

11 - DİGƏR MƏSƏNƏLƏR

Orijinal siyahıda olmayanların və lazımi şərtləri olmayan və tələb olunan şərtlərə cavab verməyənlərin təyin edilməsi prosedurları onlara bildirilən müddət ərzində edilməyəcəkdir.

Özlərinə bildirilən müddətdə bəhanə gətirmədən görüş üçün müraciət etməyən və ya təyin olunmuş müddətdə işə başlamayan namizədlər uyğun sayılmır.

Onlara ediləcək bildirişdə göstərilən müddət ərzində müraciət etməyənlər, təyinat prosesindən yararlananlar, təyinatları ləğv edilənlər və dövlət qulluğuna qəbul şərtlərini heç birinə uyğun gətirməyənlər eyni prinsiplər qaydasında ehtiyat siyahısına namizədlərlə əvəz olunurlar.

Giriş İmtahanı Ərizə Formasında saxta açıqlamalar verdikləri aşkar edilənlər imtahanlar tərəfindən etibarsız sayılmayacaqlar və bu şəkildə təyin olunsalar belə, bu təyinatlar ləğv ediləcək və heç bir iddia edilməyəcəkdir.

Bundan əlavə, saxta ifadələr işlətdikləri şəxslərə qarşı Türkiyə Cəza Qanununun müvafiq müddəalarının tətbiqi üçün Baş Prokurorluğa cinayət elanı veriləcək.

Reklam olunur. 11607 / 1-1

Elanın ətraflı məlumatı üçün TIKLAYINIZ


sohbet

Feza.Net

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar

Oxşar məqalələr və reklamlar