Xəzinə və Maliyyə Nazirliyi Satış köməkçisi Mütəxəssisi

xəzinə və maliyyə nazirliyi
xəzinə və maliyyə nazirliyi

Xəzinə və Maliyyə Yardım Mütəxəssisi, Maliyyə və Maliyyə Nazirliyinin mərkəzi təşkilatında boş qalan cəmi 100 Xəzinə və Maliyyə Mütəxəssisi heyəti üçün giriş imtahanı keçirərək aşağıda göstərilən sahələrdə və nömrələrdə xidmət veriləcək.


CƏDVƏL 1:

BÖLMƏ (AREA) AREA KODU YER kontingent
HÜQUQ Huk-1 ANKARA 8
İQTİSADİ İKT-1 ANKARA 12
BİZNES MAN-1 ANKARA 11
MALİYYƏ MLY-1 ANKARA 6
BEYNƏLXALQ Münasibətlər Uli-1 ANKARA 3
Ekonometrika ECO-1 ANKARA 10
MEXANİK MÜHARİBƏ MAK-1 ANKARA 2
KOMPYUTER Mühəndisliyi KOM-1 ANKARA 4
Sənayedə mühəndislik SONU-1 ANKARA 7

CƏDVƏL 2:

BÖLMƏ (AREA) AREA KODU YER kontingent
HÜQUQ Huk-2 İSTANBUL 2
İQTİSADİ İKT-2 İSTANBUL 12
BİZNES MAN-2 İSTANBUL 11
STATİSTİKA İST-2 İSTANBUL 2
KOMPYUTER Mühəndisliyi KOM-2 İSTANBUL 1
Sənayedə mühəndislik SONU-2 İSTANBUL 9

İmtahanlar və vəzifə yerləri CƏDVƏL 1 və CƏDVƏL 2 göstərilir. Namizədlər üstünlük vermək istədikləri vilayətə görə bir masadan və bölgədən seçim edəcəklər. Namizədlər həm cədvəl, həm də cədvələ daxil olan sahələr üçün ayrıca qiymətləndiriləcəkdir.

II- İmtahan tarixi və yeri:

a) Giriş imtahanı Ankarada keçiriləcək.

b) Qəbul imtahanının tarixi, qəbul imtahanı verə biləcək namizədlər və giriş yerləri imtahana ən az 10 gün qalmış Maliyyə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin saytında (www.hmb.gov.tr) elan ediləcəkdir. Namizədlərə ayrıca bildiriş verilməyəcək.

III- İmtahana tələblər:

Son tarixə (07/02/2020) qədər xəzinə və maliyyə köməkçisi mütəxəssisi qəbul imtahanı verəcək namizədlər üçün aşağıdakı ümumi və xüsusi şərtlər tələb olunur.

A- Ümumi şərtlər

a) 657 saylı Dövlət Qulluğu Qanununun 48-ci maddəsində göstərilən ümumi şərtlərə cavab vermək.

b) qəbul imtahanın keçirildiyi ilin yanvar ayının ilk günü otuz beş (35) yaşına çatmamaq (01/01/1985 və daha sonra anadan olan abituriyentlər)

c) hüquq, siyasi məlumatlar, iqtisadiyyat, işgüzar idarəetmə, iqtisadi və inzibati elmlər, memarlıq, mühəndislik, elmi-ədəbiyyat, rabitə fakültələri və digər fakültələr və ya onların Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilmiş ekvivalenti CƏDVƏL 1 və CƏDVƏL 2-də göstərilən təhsil şöbələrini (şöbələrini) bitirənlər

ç) İngilis dili ilə əlaqəli Xarici Dili Sınaq İmtahanından (YDS) və ya TC Ali Təhsil Şurasının Qiymətləndirmə, Seçmə və Yerləşdirmə Mərkəzi tərəfindən qəbul edilən başqa bir sənəddən etibarlı olmaq. sahib olmaq

d) 2018 və 2019-cu illərdə OSYM tərəfindən keçirilən İctimai Kadr Seçimi İmtahanından (KPSS) keçmək və xüsusi şərtlər bölməsində etibarlı bir bal toplamaq;

e) ərizəni son müddətdə etmək.

B- Xüsusi şərtlər

a) hüquq sahəsi üçün;

Hüquq fakültəsinin məzunu olmaq üçün,

KPSSP-4 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

HUK-1 sahəsində ilk 32 iddiaçı,

HUK-2 sahəsində ilk 8 namizəd arasında olmaq,

b) İqtisadiyyat sahəsi üçün;

İqtisadiyyat fakültəsini bitirib

KPSSP-14 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

Müraciət edənlər arasında İKT-1 sahəsində ilk 48;

İKT-2 sahəsində ilk 48 namizəd arasında olmaq

c) iş sahəsi üçün;

Biznes İdarəetmə şöbəsini bitirib

KPSSP-25 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

İŞL-1 sahəsində ilk 44,

İŞL-2 sahəsində ilk 44 namizəd arasında olmaq, ç) Maliyyə sahəsi üçün;

Maliyyə şöbəsini bitirib

KPSSP-19 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

Müraciət edənlər arasındakı reytinqə görə ilk 1

namizəd olmaq,

d) Beynəlxalq münasibətlər sahəsi üçün;

Beynəlxalq münasibətlər şöbəsini bitirib

KPSSP-34 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

Müraciət edənlər arasında ediləcək sıralamaya görə ULI-1 sahəsində ilk 12 namizəd arasında olmaq,

e) İqtisadiyyat sahəsi üçün;

İqtisadiyyat şöbəsini bitirib,

KPSSP-13 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

Müraciət edənlər arasında ediləcək əmrə əsasən EKO-1 sahəsində ilk 40 namizəd arasında olmaq,

f) statistik sahə üçün;

Statistika şöbəsinin məzunu olmaq üçün

KPSSP-12 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

Müraciət edənlər arasında ediləcək reytinqə görə İST-2 sahəsində ilk 8 namizəd arasında olmaq,

g) Mexanika mühəndisliyi üçün;

Mexanika Mühəndisliyi fakültəsini bitirib

KPSSP-1 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

Müraciət edənlər arasında ediləcək sifarişə əsasən MAK-1 sahəsində ilk 8 namizəd arasında olmaq,

ğ) Kompüter mühəndisliyi üçün;

Kompüter mühəndisliyi şöbəsini bitirib

KPSSP-1 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

BİL-1-də ilk 16 namizəd və BİL-2-də ilk 4 namizəd arasında olmaq

h) Sənaye mühəndisliyi üçün;

Sənaye Mühəndisliyi İdarəsini bitirib

KPSSP-1 bal tipində ən az 75 bal toplamalı,

END-1 sahəsində ilk 28 namizəd və END-2 sahəsində ilk 36 namizəd arasında olmaq,

tələb olunur.

IV İmtahana Müraciət:

a) Cədvəl 1-də, Ankarada vəzifə yeri olan ərazilər, 2-CƏDVƏLdə isə İstanbulda vəzifə yeri olan ərazilər göstərilir. Namizədlər sahə kodunu göstərərək CƏDVƏL 1 və ya CƏDVƏL 2-ə daxil olan sahələrdən yalnız birini seçə bilərlər.

b) Giriş imtahanı üçün ərizə elektron poçtla Maliyyə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin saytında (www.hmb.gov.tr) 27/01/2020 tarixindən etibarən 07/02/2020-də (saat 17:30) iş vaxtının sonuna qədər verilir.

c) Tətbiq zamanı diplom ekvivalentlik sertifikatı və əgər varsa, YDS və ya digər ekvivalent test nəticəsi sənədini skan etməklə yüklənəcəkdir. Lazım gələrsə, müraciət edənlərdən tələb olunan sənədlər ərizə səhifəsində yerləşdiriləcəkdir.

ç) Müraciət Formasının və təsdiq edilmiş əlavələrin imzalanmış surəti; Bu elanda "Əlaqə məlumatı" nda göstərilən ünvana təhvil verilməli və ya poçtla göndərilməlidir. Məktubun gecikməsi səbəbindən vaxtında gəlməyən müraciətlər işlənmir.

V- İmtahana Tip:

Giriş imtahanı şifahi prosedurla aparılacaqdır.

Namizədlər ən yüksək KPSS balından başlayaraq və qəbul imtahanı üçün namizədlərin kvotasının dörd qatına qədər olan CƏDVƏL 1 və CƏDVƏL 2-ə daxil olan hər bir sahə üzrə siyahıya alınacaqlar. Son namizəd kimi eyni bal toplayan namizədlər qəbul imtahanına dəvət olunurlar.

VI- İmtahan mövzuları:

Qəbul imtahanının mövzuları aşağıda verilmişdir.

a) Hüquq sahəsi: Hüququn əsas prinsipləri, İnzibati hüquq (Ümumi müddəalar-İnzibati məhkəmə),

Mülki Qanunvericilik (Ailə Qanunu və Vərəsəlik müddəaları istisna olmaqla), Öhdəliklər qanunu (Ümumi prinsiplər), Ticarət hüququ (Ticarət biznesi, Korporativ hüquq, Razılaşdırılmış sənədlər hüququ, Sığorta hüququ), İcra və iflas qanunu, Əmək və sosial təminat hüququ,

b) İqtisad Yuzerlər: Makro İqtisadiyyat, Mikro İqtisad, Türkiyə İqtisadiyyatı, Beynəlxalq İqtisadiyyat, Para-Bank, Ekonometrika,

c) Biznes sahəsi: Əsas iş konsepsiyaları, biznesin idarə edilməsi, istehsal və maliyyə idarəetməsi, biznes maliyyəsi, maliyyə hesabatlarının təhlili, mühasibatlıq,

ç) Maliyyə sahəsi: Dövlət Maliyyə (Dövlət Xərcləri, Dövlət Gəlirləri, Büdcə və Dövlət Maliyyəsi), Maliyyə Siyasəti, Mühasibat uçotu,

d) Beynəlxalq münasibətlər: Siyasi Elm, Siyasi Tarix, Türkiyənin Xarici Siyasəti, Beynəlxalq Hüquq,

e) Ekonometrika: Ən aşağı Kvadratlar İdarəetmə, Reqressiya Modellərinin Əsas Variantları, Çox Reqressiyada Qiymətləndirmə və Tətbiq Problemləri, Sadə Saat Seriyası Modelləri, Əsas Statistikalar,

f) Statistika: Ehtimal hesablamaları, seçmə üsulları, vaxt seriyası təhlili, stoxastik proseslər,

g) Maşınqayırma: Güc, Dinamika, İstehsalat, Termodinamika, İstilik Transferi, Maye Mexanika, İdarəetmə,

ğ) Kompüter mühəndisliyi: Kompüter proqramlaşdırması, Riyaziyyat və Mühəndislik Tətbiqləri, Verilənlər bazası menecmenti, Kompüter şəbəkələri, Məlumat Strukturları və Alqoritmlər, İnternet və İnformasiya Təhlükəsizliyi, Əməliyyat Sistemləri, Proqram Mühəndisliyi,

h) Sənaye mühəndisliyi: Əməliyyatlar Tədqiqatı, Sistem Təhlili, İstehsalın İdarəetmə Sistemi, İstehsal Planlama, İdarəetmə İnformasiya Sistemləri, Maliyyə Uçotu.

VIII-QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Giriş imtahanında;

a) İmtahanda iştirak etdiyi sahə üzrə bilik səviyyəsi,

b) mövzunu anlamaq və ümumiləşdirmək, gücünü ifadə etmək və əsaslandırmaq bacarığı,

c) ləyaqət, təmsil etmək bacarığı, davranış uyğunluğu və peşəyə reaksiya ç) özünə inam, inandırıcılıq və inandırıcılıq,

d) Ümumi qabiliyyət və ümumi mədəniyyət,

e) elmi və texnoloji inkişaflara açıqlıq,

ayrı-ayrılıqda xal verərək qiymətləndiriləcəkdir.

Namizədlər (a) yarımbənd üçün əlli bal və b) - (e) yarımbəndlərinin hər biri üçün on bal əsasında qiymətləndirilir.

Qəbul imtahanında müvəffəq hesab olunmaq üçün komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən yüzdən çox bal toplamış orta bal ən azı yetmiş bal olmalıdır.

Hər bir sahə üçün (CƏDVƏL 1 və CƏDVƏL 2-də hər bir sahəni ayrı-ayrılıqda qiymətləndirərək), namizəd ən yüksək baldan alınan müvəffəqiyyət qaydasına uyğun olaraq əsas namizəd elan ediləcək və bu namizədin yarısının ən çoxu ehtiyat olaraq elan ediləcəkdir. Ballar eynidirsə, giriş imtahanında yüksək nəticə göstərən KPSS və xarici dil balı olanlara üstünlük veriləcəkdir.

Qəbul imtahanında yetmiş və ya daha çox bal toplamayan namizədlər üçün haqq deyildir.

VIII-TƏTBİQ:

Giriş imtahanından uğurla keçən namizədlər, müraciət zamanı üstünlük verdikləri Ankara və ya İstanbul vilayətində xidmət etmək üçün nazirliyin mərkəzi təşkilatının xidmət bölmələrinə təyin ediləcəklər.

IX- DİGƏR MƏSƏLƏLƏR:

a) Namizədlərin imtahanda şəxsiyyəti müəyyənləşdirmək üçün istifadə ediləcək şəxsiyyət vəsiqəsi (şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi və ya Türkiyə Respublikası şəxsiyyət nömrəsi olan pasport).

b) Müraciət formasında saxta bəyanatlar verdikləri aşkar edilən ərizəçilər etibarsız sayılmır və təyinatları aparılmır. Təyin edilmiş olsa belə ləğv edilir. Heç bir hüquq tələb edə bilməzlər.

c) Türkiyə Cəza Qanununun №-nin müvafiq müddəalarını tətbiq etmək üçün Ankara Baş Prokurorluğuna cinayət elanı göndərilir.

ç) 07/02/2020 (17:30) iş saatları sonuna qədər gəlməyən müraciətlər nəzərə alınmadığından, ərizəçilər elektron mühitdə ola biləcək və ya yarana biləcək digər problemləri nəzərə alaraq ərizələrini son günə buraxmamalıdırlar.

Elan olunsun.

Əlaqə məlumatları:

Ünvan:

Xəzinədarlıq və Maliyyə Nazirliyi Şəxsi Ümumi Müdirliyi

İmtahan xidmətləri şöbəsi 3-cü mərtəbə nömrəsi: 308

Dikmen küçəsi (06450) Çankaya / ANKARA / TÜRKİYƏ

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

Elanın ətraflı məlumatı üçün TIKLAYINIZ


sohbet

Feza.Net

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar

Oxşar məqalələr və reklamlar