Sənaye və Texnologiya Nazirliyi Köməkçi Mütəxəssisi Satın alacaq

Sənaye və Texnologiya Nazirliyi
Sənaye və Texnologiya Nazirliyi

Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin mərkəzi təşkilat bölmələrində sadalanan və şöbələri, fakültələri, sayı, sinfi, adı və dərəcəsi cəmi 42 Sənaye və Texnologiya köməkçisi mütəxəssislərinə təyin ediləcək şifahi imtahanlar vasitəsilə kadrlar işə qəbul ediləcək.

YAZI MASASI


YOX

BÖLÜMÜ HEYƏT

SAYI

SINIFI UNVANI dərəcəsi
1 Elektrik-Elektronik

Mühəndisliyi

7 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
2 Sənaye Mühəndisliyi 8 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
3 Kompüter mühəndisliyi 5 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
4 Tədqiqat mühəndisliyi 1 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
5 Kimya mühəndisliyi 1 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
6 Mədən mühəndisliyi 1 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
7 Mexanika mühəndisliyi şöbəsi 5 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
8 Hüquq 6 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
9 İqtisad 3 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
10 müəssisə 2 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
11 Statistika 2 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
12 Beynəlxalq münasibətlər 1 gih Sənaye və Texnologiya

Mütəxəssis Yrd.

7-8-9
CƏMİ 42

A) İmtahanın tələbləri

1) Dövlət qulluqçuları qanununun 657-ci maddəsinin 48-ci maddəsinin birinci bəndinin (A) bəndində göstərilən ümumi şərtlərə cavab vermək üçün

2) Ən azı 4 (dörd) illik təhsili olan və fakültələri və ya bölmələri yuxarıdakı cədvəldə göstərilən və ya ekvivalentliyi Ali Təhsil Şurası tərəfindən qəbul edilən və ya xaricdəki təhsil müəssisələrini bitirmiş olmaq;

3) ÖSYM tərəfindən 2018 və ya 2019-cu ildə A Qrupunun kadrları üçün Mühəndislik Bölməsini (KPSS) bitirən namizədlər üçün P3, Hüquq Bölməsini (KPSS) P4, Hüquq Bölməsini (KPSS) bitirən namizədlər üçün P14, P24, Hüquq Bölməsini (KPSS) bitirən namizədlər üçün P12, Statistika Bölməsini (KPSS) bitirmiş namizədlər üçün P34-dən ən az 70 (yetmiş) bal, Beynəlxalq Münasibətlər Bölməsini (KPSS) bitirmiş namizədlər üçün P XNUMX,

4) 01 yanvar 2020-ci ilədək (35 yanvar 01-ci il tarixdə və ya ondan sonra anadan olanlar) 1985 yaşına çatmamaq (otuz beş).

B) Tətbiq Növü, yer, vaxt və digər mövzular

1) Müraciətlər 02 yanvar 2020-ci il Cümə axşamı günü başlayacaq və 13 Yanvar 2020 Bazar ertəsi günü 23.59-da başa çatacaqdır.

2) Müraciətlər nazirliyin saytında (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) dərc olunan "Müraciət Forması" nı tam və dəqiq doldurmaqla elektron qaydada aparılacaqdır. Namizədlərdən fotoşəkillərini və buraxılış sənədlərini (xaricdə təhsili başa vuranlar və diplomun ekvivalentliyi sənədini) elektron şəkildə skan etməli və müraciət formasına əlavə etmələri tələb olunur.

3) Nazirliyin internet saytında dərc edilmiş “Müraciət forması” nı (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) doldurmaqla elektron qaydada edilən müraciətlər etibarlıdır və elanda göstərilən şərtlərə uyğun olmayan ərizələr və əl, elektron poçt və ya poçt vasitəsi ilə qəbul olunmayacaqdır.

4) Müraciət sənədlərində saxta ifadələr verdikləri aşkar edilən abituriyentlərin imtahanları etibarsız sayılır və təyin olunmur. Təyin edilmiş olsalar da ləğv edilir. Cinayət işi Baş Prokurorluğa göndərilib. Bundan əlavə, nazirliyi bu şəkildə çaşdıranlar dövlət qulluqçusudursa, vəziyyətləri işlədikləri qurumlara bildiriləcəkdir.

C) İmtahanın forması, tarixi, yeri, subyektləri və qiymətləndirilməsi

1) Qəbul imtahanı şifahi və ya bir mərhələli olacaqdır.

2) Şifahi imtahanda iştirak etmək hüququ qazanan namizədlərin adları və imtahanın yeri və tarixi; imtahan tarixindən ən azı 20 (iyirmi) gün əvvəl nazirliyin internet saytında (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) elan ediləcəkdir.

3) İmtahanda iştirak edən və iştirak şərtləri olan namizədlər, elanda göstərilən KPSS balının ən yüksək olanından başlayaraq, ediləcək hissələrə görə ayrıca ediləcək sıralamada təyin ediləcək işçilərin sayından 4 (XNUMX) dəfə. imtahan vermək hüququ qazanacaq.

4) İmtahanda abituriyentlərdən şəxsiyyət məqsədləri üçün foto və təsdiq edilmiş şəxsiyyət sənədini (şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi və ya pasport) aparmaq tələb olunur. Əks təqdirdə namizədlər imtahana buraxılmayacaqlar.

5) İmtahan mövzuları;

Mühəndislik qrupu:

a) əsas sahə; əsas mühəndislik və magistr mühəndisliyi fənləri,

b) orta sahə; Mikro İqtisad, Makro İqtisadiyyat, Türkiyə İqtisadiyyatı, Əməliyyat Rəhbərliyi və siyasəti, Cəmiyyət Maliyyəsi, Təməl Hüquq Bilgileri,

Hüquq qrupu:

a) Əsas sahə; Konstitusiya hüququ, İnzibati hüquq və inzibati məhkəmə hüququ, Cinayət hüququ, səhv qanun, Mülki hüququn ümumi müddəaları, Şəxsi hüquq, Mülkiyyət hüququ, Öhdəliklər qanunu Ümumi müddəalar, Ticarət müəssisələri haqqında qanun və şirkət hüququ,

b) orta sahə; Mikro İqtisad, Makro İqtisadiyyat, Türkiyə İqtisadiyyatı, Əməliyyat Rəhbərliyi və siyasəti, Cəmiyyət Maliyyəsi.

İqtisad ve Beynəlxalq münasibətlər qrupu:

a) həqiqi sahə; Mikroiqtisadiyyat, Makroiqtisadiyyat, Sənaye İqtisadiyyatı, Beynəlxalq İqtisadiyyat, İnkişaf - Böyümə, Türkiyə İqtisadiyyatı, Biznes İqtisadiyyatı, İdarəetmə və Siyasət, Dövlət Maliyyə, Rabitə nəzəriyyəsi,

b) orta sahə; Konstitusiya hüququ, inzibati hüquq, mülki hüquq ümumi müddəaları, öhdəliklər qanunu ümumi müddəalar, kommersiya fəaliyyəti hüququ və hüquqi hüquq.

6) Şifahi imtahanda namizədlər İmtahan Komissiyasının üzvləri tərəfindən qiymətləndirilir;

a) Yuxarıda göstərilən imtahan fənləri ilə bağlı bilik səviyyəsi,

b) mövzunu anlamaq və ümumiləşdirmək, gücünü ifadə etmək və əsaslandırmaq bacarığı,

c) ixtisas, təsəvvür qabiliyyəti, davranışa uyğunluq və peşəyə reaksiyalar,

ç) özünə inam, inandırıcılıq və etibarlılıq,

d) Ümumi qabiliyyət və ümumi mədəniyyət,

e) elmi və texnoloji inkişaflara açıqlıq,

Ayrı-ayrı xal verməklə gerçəkləşəcəkdir. Namizədlər (b), (c), (d) və (e) yarımbəndlərində sadalanan xüsusiyyətlərin hər biri üçün on nöqtə, on bənd üçün əlli bal, İmtahan Komissiyası tərəfindən qiymətləndiriləcəkdir.

Şifahi imtahandan müvəffəq olmaq üçün, komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən yüzdən çox bal toplamış aritmetik ortalama ən azı 70 (yetmiş) olmalıdır.

7) Şifahi imtahan balı namizədin giriş imtahanı müvəffəqiyyət balı olaraq təyin ediləcək və son müvəffəqiyyət sıralaması, alınan hissələrə görə ayrıca ediləcəkdir. İmtahan balları bərabər olduqda, yüksək KPSS balına sahib olan şəxsə üstünlük verilir. Bu sıralama nəticəsində elanda göstərilən daimi namizədlərin sayı və əvəzedicilərin sayının yarısı müəyyən edilir və giriş imtahanından nəcib və əvəzedici kimi namizədlər nazirliyin saytında (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) elan olunur. Bundan əlavə, əsas namizədlərə və təyin olunmuş namizədləri əvəz edən namizədlərə yazılı bildiriş veriləcəkdir.

8) Namizədlər müvəffəqiyyət əldə etmək üçün Sənaye və Texnologiya Yardım mütəxəssisləri heyətinə təyin ediləcəkdir. Əvəzedici namizədlərin hüquqları imtahan nəticələrinin elan edildiyi gündən üç ay ərzində qüvvədədir. Bu müddət ərzində təyin edilmiş heyətdə boş yer varsa, imtahanda müvəffəq olan namizədlər müvəffəqiyyət üçün təyin ediləcəklər.

Elan olunsun.

ƏLAQƏ BİLGİLERİ

Ünvan: Mustafa Kamal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Küçə

Xeyr: 154 06510 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYƏ

Elektron poçt: stbsinav@industry.gov.tr

Telefon: 0312 201 57 42

Elanın ətraflı məlumatı üçün TIKLAYINIZ


sohbet

Feza.Net

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar

Oxşar məqalələr və reklamlar