Kardemir'de Ətraf Mühit Sərmayələri 2020-ci ildə dayanmır

Kardemir, ekoloji investisiyalarda sürəti azaltmır
Kardemir, ekoloji investisiyalarda sürəti azaltmır

Kardemir Karabük Dəmir və Polad Sənaye və Ticarət AŞ İdarə heyəti Başçısı Mustafa Yolbulan, 2020-ci ildə prioritetlərin ekoloji investisiyalar olacağını söylədi. Ətraf mühitin 50 milyon dollarlıq sərmayəsinin davam etdiyini söyləyən Yolbulan, ylelikle bu şəkildə ümumi 200 milyon dollar dəyərində ətraf mühit investisiya layihəsini reallaşdıracağımızı və bütün öhdəliklərimizi yerinə yetirəcəyimizi söylədi.

Şirkətimizdəki müxtəlif müəssisə və təşkilatlardan qonaq qəbul edən İdarə Heyətinin sədri Mustafa Yolbulan da şirkətin yeni il üçün ekoloji investisiyaları ilə bağlı qiymətləndirmələr etdi. 2019-cu ildə olduğu kimi 2020-ci ildə də prioritetlərinin ətraf mühit olacağını söyləyən Yolbulan üçüncü və son mərhələdə daha 50 milyon dollarlıq ekoloji sərmayə qoyacaqlarını söylədi.

Ətraf mühit və şəhərsalma nazirinin Murat'ın qatıldığı Sinter Regionun ekoloji investisiyalarının açılışı ilə 2019-cu ilə başladıqlarını xatırladan və ilin son günlərində Blast Ocağı Toz Tutma Sistemləri və Mərkəzi Çirkab Təmizləmə Zavodunun əlavə ekoloji investisiyalarının açılışını təşəbbüs etdiklərini xatırlatdı. Sərmayələrə gəlincə, dedi:

“Ətraf mühit idarəçiliyimizin ən vacib və prioritet məsələsidir. İndiyə qədər böyük sərmayələr etmişik. Son növbədəyik. Son dövrdə ümumi investisiya dəyəri 24 milyon dollar olan 50 böyük və kiçik obyektdən ibarət bir sıra ekoloji investisiya layihələrini də tamamlayacağıq. 2019-cu ilin ikinci yarısında başlatdığımız bu sərmayələrin bəzilərinin reallaşdırma dərəcələri 90% -dən yuxarıdır. Bu il ərzində demək olar ki, hər ay bir-iki başa çatdıracağıq. Bunlara toz basdırma sistemləri, sahə betonlama, qapalı anbar sahələri, koks batareyalarının emissiyasına nəzarət sistemləri, soba sobasının toz toplama sistemləri, bioloji çirkab sularının təmizlənməsi qurğusu daxildir. Bu sərmayələr çərçivəsində vizual inkişaf və abadlıq işləri aparacağıq və 50 min bitki və ağac əkib yaşıl bir Kardemir ortaya qoyacağıq. Hər bir sərmayənin tərəqqi hesabatları diqqətlə izlənilir

Dəmiryol Xəbərləri Axtarışı

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar