SCT bazası nədir? Avtomobil Satınalmasında SCT dərəcəsi və bazası dəyişdirildi

SCT bazası nədir? Avtomobil Satınalmasında SCT dərəcəsi və bazası dəyişdirildi
SCT bazası nədir? Avtomobil Satınalmasında SCT dərəcəsi və bazası dəyişdirildi

Prezidentin qərarı ilə SCT dərəcələrinin bu gündən etibarən təsirli olduğu yenidən təyin olundu. Buna görə, yüzdə 45 və 50 alt tranşlarda baza miqdarı yalnız kiçik bir nisbətdə 15 min TL artırıldı, yüzdə 60 dilim isə yüzdə 80-ə yüksəldi. Orta və yuxarı qrup SCT tranşları daha yüksək qaldırıldı. Bəs SCT bazası nədir? Vergi bazası necə hesablanır?


SCT dəyişikliyi ilə bağlı qərar Rəsmi Qəzetdə açıqlandı. Yeni tənzimləməyə görə;

 • 1600 sm3 silindr həcminə qədər baza bazası 85.000 TL-ə qədər olan nəqliyyat vasitələri üçün yüzdə 45 SCT,
 • 1600 sm3 silindr həcminə qədər olan nəqliyyat vasitələri üçün yüzdə 85.000 SCT, baza miqdarı 130.000 ilə 50 TL arasında,
 • Yüzdə 1600 SCT baza bazası 3 TL və silindr həcmi 130.000 sm80 olan avtomobillərə tətbiq ediləcək.
 • Silindr həcmi 1600-2000 sm3 arasında olan baza bazası 170.000 TL-ə qədər olan avtomobillər üçün% 130 SCT,
 • Silindr həcmi 1600-2000 sm3 arasında olan baza bazası 170.000 TL-dən çox olan nəqliyyat vasitələri üçün% 150 SCT,
 • Silindr həcmi 2000 sm3-dən çox olan və vergi bazası həddi olmayan avtomobillər üçün% 220 SCT tutulacaq.

SCT bazası nədir?

Vergi borcunu hesablamaq üçün istifadə olunan vergi qanunlarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergi tutarı / dəyəri vergi bazasıdır. Mənfəət xərcləri çıxıldıqdan sonra yaranan məbləğin vergi hesablanmasında istifadə olunan gəlir məbləğini yaradır.

Baza içərisində olan dəyərə görə ikiyə bölünür:

 • Advalorem bazası: Bu müəyyən bir rəqəmdir. Məsələn, gəlir vergisində qazanılan gəlirdən çıxılan xərclər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğ bazanı təşkil edir.
 • Xüsusi əsas: Vergiyə səbəb olan şeyin növü, xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edilmiş əsasdır (m2, kwat, motor gücü 1500 kimi). Məsələn, MTV-də bazanı hesablayarkən motorlu nəqliyyat vasitəsinin motor gücü nəzərə alınır.

Əsas təyini prosedurları

 • Bəyannamə proseduru: Vergi ödəyicisinin öz bazası barədə bəyannaməsidir.
 • Carine metodu: Vergi ödəyicisinin gəlir və ya sərvət ölçüsü hesab olunan müxtəlif xarici göstəricilərdən istifadə etməklə vergi bazasının hesablanmasıdır.
 • Birdəfəlik prosedur: Eyni vəziyyətdə olan bütün vergi ödəyiciləri üçün ayrı-ayrılıqda müəyyənləşdirilmək əvəzinə vergiyə cəlb ediləcək dəyər və ya məbləğin ümumi müəyyənləşdirilməsidir.
 • İdarəetmə Təqdir Proseduru: Bazanın təyin edilməsində rəhbərliyin öz mülahizəsindən istifadə etməsidir.


söhbət

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar