2030 maneəsiz vizion sənədi hazırdır

2030 maneəsiz vizion sənədi hazırdır
2030 maneəsiz vizion sənədi hazırdır

Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Nazirliyi əlillərin öz bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi potensiallarını reallaşdıra biləcəyi əhatəli bir cəmiyyət olma vizyonunu əks etdirən 2030 maneəsiz Vizyon Sənədini hazırladı.


Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Naziri Zehra Zümrüt Selçuk, 2002-ci ildən bəri əlil insanların evdə və təşkilati baxım xidmətlərindən əlçatanlıq araşdırmalarına, məşğulluq və təhsillərə qədər bir çox sahədə sosial həyatda iştirakını gücləndirmək üçün addımlar atdıqlarını söylədi. Əlillik anlayışının zamanla dəyişən və dəyişən bir anlayış olduğunu vurğulayan nazir Selçuk, “Bu dəyişikliyə əsaslanaraq Maneəsiz Vizyon Sənədimizi hazırladıq. Bu Vizion Sənədi 2020-ci ildən 2030-cu ilə qədər ölkəmizin əlillik sahəsində milli vizionunu və yol xəritəsini açıqlayacaqdır. " dedi.

8 Mövzuda Əhatə Edilən Siyasətlər

Maneəsiz Vizyon Sənədində əlil vətəndaşlar üçün hazırlanacaq siyasətlər 8 başlıq altında müzakirə edildi. Mövzular arasında "İnklüziv və əlçatan cəmiyyət", "Hüquqların və ədalətin qorunması", "Sağlamlıq və rifah", "İnklüziv təhsil", "İqtisadi təminat", "Müstəqil yaşamaq", "Fəlakət və İnsani Fövqəladə Hallar" və "Təcrübə və İzləmə ”baş tutdu. Cəmi 31 hədəf və 111 fəaliyyət planından ibarət olan 2030 Maneəsiz Vizyon Sənədindəki bəzi hədəflər aşağıdakılardır:

Erişilebilirlik Kriteriyaları Dövlət Tenderlərinə daxil ediləcəkdir

Erişilebilirlik meyarları dövlət tenderlərinə daxil ediləcəkdir. Əlçatanlığı gücləndirmək üçün lazımi qanunvericilik tənzimləmələri ediləcəkdir. Dövlət və özəl sektorlarda hər cür memarlıq və şəhər xidmətlərini əlçatan bir şəkildə həyata keçirmək üçün texniki işçilərin məlumat və məlumatlandırma səviyyəsi artırılacaqdır. Əlçatanlığı artırmaq üçün təşviq proqramları hazırlanacaqdır. Əlavə olaraq, əlverişli mənzil ayrılması üçün bir model hazırlanacaq; Toplu nəqliyyat vasitələrinin əlçatan istehsalı üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.

Ayrı-seçkilik müddəaları çıxarılacaqdır

Əlillərə qarşı ayrı-seçkiliyə qarşı milli qanunvericilik nəzərdən keçiriləcəkdir. Əlilliyə görə ayrıseçkiliyi ehtiva edən müddəaların ləğvi üçün yenidən baxılacaq. İddia olunan hüquqların pozulduğu təqdirdə əlilliyi olan şəxslərə müraciət edilməsinə imkan verən şikayət mexanizmləri və prosedurlarını təmin etmək üçün lazımi qanuni və inzibati tədbirlər gücləndiriləcəkdir.

Ədalət xidmətlərinə giriş və siyasi həyatda iştirak gücləndiriləcəkdir

Əlillərin ədliyyə xidmətlərinə çıxışı və siyasi həyatda iştirakı da gücləndiriləcəkdir. Ədalətə çatmaq üçün məlumatlandırma səyləri göstəriləcəkdir. Əlillərin məhkəmə proseslərində hüquqlarından istifadə etmələrini və yaşlarına və əlillərinə uyğun uyğunlaşmaları təmin etmələri üçün qanuni və inzibati tədbirlər gücləndiriləcəkdir. Əlillərin seçki proseslərində müstəqil iştirak edə bilməsi üçün səylər artırılacaqdır.

Erkən Diaqnoz Proqramları geniş yayılacaqdır

Əlillər üçün əlçatan sağlamlıq xidmətlərini gücləndirmək məqsədi daşıyır. Bu istiqamətdə anadangəlmə və qazanılmış əlillik riski olan ərazilərdə qoruyucu və profilaktik işlər aparılacaqdır. Erkən diaqnoz proqramları genişləndiriləcək və eyni zamanda erkən müdaxilə proqramları qurulacaq. Sağlamlıq müəssisələrinin fiziki çatışmazlıq, uyğun avadanlıq, avadanlıq və əlçatan məlumatlar kimi əlillərin ehtiyaclarına cavab vermə qabiliyyəti artırılacaqdır. Əlillərin əlilliyinə görə ehtiyac duyduğu dərmanlara, tibbi materiallara və cihazlara girişi asanlaşdırılacaq və dəstəklənəcəkdir.

Təlim Tədris Planı və Materiallar yenidən nəzərdən keçiriləcəkdir

Əlillərin zehni və fiziki qabiliyyətlərini qiymətləndirərək təhsillərini gücləndirmək planlaşdırılır. Bu çərçivədə, erkən uşaq təhsili də daxil olmaqla bütün təhsil səviyyələrində çalışan bütün kadrlar keyfiyyət və kəmiyyət baxımından gücləndiriləcəkdir. Təhsil proqramı və materialları əlillik ayrı-seçkiliyi baxımından yenidən nəzərdən keçiriləcəkdir.

Onların iqtisadi vəziyyəti gücləndiriləcəkdir

Əlillərin iqtisadi vəziyyətinin gücləndirilməsinə yönəldilmişdir. Əlillərin bacarıqları ilə işə uyğunlaşmaları üçün fəaliyyətlər genişləndiriləcəkdir. İşə qəbul prosesi, məşğulluq şərtləri, karyera inkişafı, iş elanları və müraciət formaları da daxil olmaqla sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti daxil olmaqla, iş və əmək hüququ ilə bağlı qanunvericilik əlillər üçün yenidən nəzərdən keçiriləcəkdir. İnzibati Cərimələr Fondu ilə əlillərin öz işlərini qurmaları üçün qrant dəstəyi genişləndiriləcək və aktivləşdiriləcəkdir. Türkiyə Əlilləri, İşədüzəltmə Agentliyi saytında həyata keçirilən işə düzəltmə xidmətlərinin hər tərəfindən səmərəli faydalanmaq üçün tədbirlər görəcəkdir.

Veb səhifələr və bank xidmətləri əlçatan olacaqdır

Əlillərin əlillər hüquqları və ictimai xidmətlər barədə məlumatlılığını artırmaq üçün səylər göstəriləcəkdir. Dövlət qurumlarının veb səhifələri əlçatan olacaqdır. Bank xidmətlərinin əlçatanlığı genişləndiriləcəkdir. Təcili zəng xidmətlərinin əlçatanlığı gücləndiriləcəkdir.

Əlillərin Sosial və Mədəni Həyatda iştirakı təmin ediləcəkdir

Əlillərin sosial və mədəni həyatda, turizm, səyahət, əyləncə və istirahət fəaliyyətlərində iştirakı gücləndiriləcəkdir. Əlil vətəndaşların bərabər imkanlarla idman fəaliyyətlərində iştirakını təmin etmək üçün lazımi infrastruktur və inzibati tədbirlər görüləcəkdir.söhbət


Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar