Böyük Saray Mozaika Muzeyi

Böyük Saray Mozaika Muzeyi
Böyük Saray Mozaika Muzeyi

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nındaki Arasta Pazar’da yer alan mozaik müzesidir. Müze binası, üzerine Sultanahmet Camii Çarşısı’nın yapıldığı Büyük Saray’ın (Bukaleon Sarayı), tabanı mozaiklerle kaplanmış olan peristil (ortası açık sütunlu avlu) bölümünün kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Peristilin diğer bölümlerine ait mozaikler de bulundukları yerden müze binasına getirilmiştir.


Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, 1953 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı olarak açıldı, 1979 yılında Ayasofya Müzesi’ne bağlandı. 1982’de Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Avusturya Bilimler Akademisi arasında yapılan bir anlaşmayla gerçekleşen son restorasyonun 1987’de bitmesiyle, müze bugünkü halini aldı.

1872 m2’yi bulan yüzey alanıyla bu mozaik, geç antik çağdan bugüne ulaşabilen en büyük ve çeşitli peyzaj betimlemelerinden biridir. Hayatta kalan mozaik parçalarında 150 insan ve hayvan figürü kullanılarak anlatılmış 90 farklı tema bulunur. Doğa ağırlıklı resimler açık havada çoban yaşamı, iş yapan köylüler ve avcıların cesareti gibi konuları işler. Oyun oynayan çocukların, yabani ya da çayırda otlayan hayvanların yanı sıra, mitolojik hayvan hikâyelerinde ya da masallarda yer alan düşsel yaratıklar da canlandırılır.

Mozaiklerin içinde bulunduğu peristil, üzerine sonraki dönemlerde Sultanahmet Camii çarşısının yapıldığı, M.S. 450 – 650 yıllarından kalma Büyük Saray’ın bir parçasıydı. Peristil, dönemin önemli yapılarından Aya Sofya ve Aya İrini ile uyumlu olması için, bu yapılarla yaklaşık aynı eksende inşa edilmişti.

İskoçya’nın Edinburg kentindeki St. Andrews Üniversitesi’ne mensup araştırmacılar 1930’larda yaptıkları kazılarda, sarayın orta taraçasında bu büyük peristili ve birkaç başka yapıyı ortaya çıkardı. Yeraltı kubbelerinden oluşan yapay bir taraçanın üzerindeki bu yapılar yaklaşık 4.000 m2’lik bir alanı kaplıyordu. 66,50 x 55,50 boyutlarındaki peristilin alanı 3.690,75 m2’ydi. Avlunun etrafındaki salonlar 9 metre derinliğindeydi ve yaklaşık 9 metre yüksekliğinde 10 x 12 adet Korint tarzı sütunla çevrelenmişti. I. Justinianus zamanında (527 – 565) peristil yenilenirken, zemini bugün müzede bulunan mozaiklerle kaplandı.

Araştırma projesi çalışmaları sırasında, mozaiğin yapıldığı tarih hakkında çeşitli tartışmalar vardı. Bu tartışmalar, kuzeydoğu holünde mozaiğin zarar görmemiş bir bölümünde yapılan üç farklı sondaj çalışmasının aynı sonuçları vermesiyle çözümlendi. Buna göre, mozaik ile sütunlu yeni avlu aynı dönemde inşa edilmişti. Mozaiğin altındaki izolasyon tabasındaki seramik parçaları ve inşaat artıklarının yardımıyla, yapının tarihi netleştirildi. Bu katmanda Gazze amforası denilen bir çeşit amforaya ait seramik parçaları bulundu. 5. yüzyılın son dönemlerinde, Necef Çölü’ndeki vahalarda yetiştirilen üzümlerden yapılan şaraplar, tüm Akdeniz’e bu amforalarla taşınırdı. İzolasyon tabakasında ayrıca, aynı yüzyılın son çeyreğine ait çeşitli seramik ürünlerin de parçaları bulundu. Böylece mozaiğin 6. yüzyılın ilk yarısında, çok büyük ihtimalle I. Jüstiniyen tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı.

Peristilin güneybatı, kuzeybatı ve kuzeydoğu holleri, I. Jüstiniyen döneminden sonra, bu alanda başka yapıların inşa edilmesi sebebiyle büyük ölçüde zarar gördü. Ortaya çıkarılan 250 m2’lik mozaik, tüm mozaik alanının yaklaşık sekizde biriydi. Yapılan konservasyon çalışmalarının ve müze binası inşaatının ardından, kuzeydoğu holünün zeminindeki mozaik, özgün mekânında ziyarete açıldı.

Yapılışı

Anadolu’da ortaya çıkan mozaik tekniği, yüzyıllar boyunca Yunanistan ve İtalya’da geliştirilmişti. Büyük Saray’daki bu mozaiklerin yapımı için muhtemelen Bizans İmparatorluğu’nun her köşesinden ustalar bir araya toplanmıştı. Mozaik döşeme üç katmandan oluşuyordu.

 1. En alta 0,30 – 0,50 m kalınlığında bir kırma taş katmanı (statumen) döşenmişti. Bu katmanın üzerine 9 cm’lik harç dökülmüştü.
 2. İkinci təbəqə üçün sıxılmış qumlu, torpaq və kömürdən ibarət olan izolyasiya təbəqəsi hazırlanmışdır. Bu təbəqənin üstünə, daha çox qırıq plitələrdən daha sərt bir təbəqə (rudus) qoyulmuşdur.
 3. Bunların üstündə, orijinal mozaikanın qoyulacağı bir oturma harcı (nüvə) var idi.

Bu katmanların üzerinde bulunan mozaik için, ince renk farklılıkları içeren kireçtaşı ve mermer, kırmızı, mavi, yeşil ve siyah tonlarda cam, pas rengi kil parçaları, pişmiş toprak ve hatta yer yer kıymetli taşlardan oluşan, 5 mm büyüklüğündeki renkli küpler kullanıldı. Bir metrekarelik alan için yaklaşık 40.000 küp gerekiyordu. Tüm mozaikte kullanılan küplerin sayısı yaklaşık 75 – 80 milyondu.

Kenger yarpaqlarının haşiyəsi, yarpaq zolağını kəsən maska, yarpaqlar arasındakı boşluğu dolduran heyvan fiquru və ornamentin hər iki tərəfindəki dalğa lentləri

Mozaiğin ana resmi 6 metre genişliğindeydi. Bunun dışında dört friz şeridi üzerine dizilmiş renkli tasvirler vardı. Moziğin iç ve dış kenarlarında, kenger yaprağı sürgünü şeklinde süsleri barındıran, 1,5 metre genişliğinde bir çerçeve bulunmaktaydı. Bu süs şeridi, düzenli aralıklarla büyük mask figürleri ile kesiliyordu. Kenger yaprağı spirallerinin aralarındaki boşluklar renkli hayvan ve meyve tasvirleriyle doldurulmuştu. Böylece Tanrı Dionysos’un dünyası ile ilinti kurulan kenar çerçevesinin her iki yanında, yine çok renkli geometrik şekillerden oluşan birer dalga kuşağı yer alıyordu.

Mozaikanın əsas rəsminə peristilin həyəti tərəfdən baxmaq lazım idi. Şəkillərdəki hərəkət istiqaməti şimal-şərq salonunda soldan sağa, yəni peristilin cənub-şərq hissəsindəki saray salonuna doğru idi. Rəsmdə ov edən və oynayan insanlar, müxtəlif heyvanlar, cənnətə bənzər təbiət təsvirləri və müxtəlif dastanların elementləri yer alırdı. Rəsmdə heç bir yerdə izahlı bir mətn olmadığından, o dövrdə rəsm görənlərin təsvir olunan mövzuları anlaması üçün izahatlara ehtiyac yox idi. Mozaikadakı rəsmlər səkkiz əsas qrupda toplanmışdır.

 1. Ov səhnələri: Qılınc və ya nizə ilə silahlanmış at və ya ayaq ovçularının mənzərələri, pələnglər, aslanlar, leoparlar, çöl donuzları, ceyranlar və dovşanlar.
 2. Heyvanlarla mübarizə: Qartal və ilan, ilan maral, fil və aslanla cütləşmə şəklində təsvir olunan heyvanlar arasında mübarizə səhnələri.
 3. Pulsuz heyvanlar: Təbiətdə sərbəst gəzən ayı, meymun, dağ keçisi, otlayan mal-qara və at sürüləri kimi heyvanlar.
 4. Kənd həyatı: Göylərə bənzər səhnələr: qoyun və qaz çobanları, balıqçılar, keçi sağan kəndlilər və uşaqlarına əmizdirən qadınlar.
 5. Ölkə həyatı: Sahə işçilərini, su dəyirmanlarını və bulaqları əks etdirən mənzərələr.
 6. Uşaqlar: Dəvə minən, heyvanlara qulluq edən və ya halqa oyunları oynayan uşaqlar.
 7. Miflər: Bellerophon’un Chimera ile savaşı, Pan’ın omuzlarına oturmuş çocuk Dionysos gibi mitolojik tasvirler.
 8. Ekzotik canlılar: Aslan və ya pələng fiqurları kimi yarı quş, quş və leopard qarışığı, zürafə başlı bir heyvan kimi ekzotik heyvanları əks etdirən səhnələr.

Müxtəlif motivlər

Pələng ovu: Uzun ov nizəli iki ovçu, onlara tərəf atılan bir pələnglə vuruşur. Qolsuz köynəklər, enli çiyin şərfləri və paltar geyən ovçuların ayaqları da qorumaq üçün sarğı ilə sarılmışdı. Ovçuların paltarındakı mühafizəçilərin təpəsinə bənzər təpələr ovçuların sarayın üzvləri olduğunu göstərir.

Qaban ovu: Palto kimi paltar geyinmiş və ayağında sandal geyinmiş bir ovçu dizində diz çökür və əlində nizə ilə gözləyir. Bir vəhşi qaban ovçunun üstünə qaçır və sol tərəfdən nizə. Boz-qara heyvanın dərisinin müxtəlif hissələrində qanaxma yaraları var.

Aslan ovu: At üstündəki ovçu uzanan yayını atın arxasından hücum etmək istəyən aslana tərəf yönəltdi. Ovçu sinəsində bəzəkli və dizinə çatan bir tunikanın altında şalvar və çəkmə geyinirdi. Yunanistan dövründə zadəganlar və hətta krallar üçün imtiyazlı bir əyləncə olan aslan ovu belə bir təsvirlə mozaikada baş verdi.

İlanlı qartal: Qartal və ilan arasındakı mübarizə qədim dövrlərlə ortaq bir mövzudur və işıq qaranlığının aradan qaldırılmasını simvollaşdırır. Roma legionlarının emblemlərində də olan bu motiv, mozaika üzərindəki kartların bütün bədənini əhatə edən bir ilanla təsvir edilmişdir.

Aslan və Boğa: Aslan və öküz bu motivdə iki bərabər döyüşçü kimi təsvir edilmişdir. Ayaqları yayılmış və başı yerə əyilmiş qəzəbli öküz aslanın buynuzlarına buynuz vurdu. Bu vaxt aslan dişlərini öküzün arxasına qoydu.

Geyikli ilan: Yunan hekayələrində davamlı düşmən olaraq görülən bu iki heyvanın mübarizəsi də mozaikaya daxil edilmişdir. İlan, qartalla mübarizədə olduğu kimi, maralın bütün bədənini əhatə etmişdir.

Ayı qrupu: Ön planda bir kişi ayı tunika, çiyin şərfi və sandal taxmış diz çökmüş bir insana hücum edir. Arxa planda bir dişi ayı balalarını qidalandırmaq üçün nar ağacının üstünə çıxdı.

Ayğır, dişi və tay: Dinc kənd həyatının simvolu olan sərbəst otlaq atları imperiya dövründə lahitlərə həkk olunmuş simvollardan biri idi. Mozaika ayrıca qəhvəyi bir parçalanma, boz bir mare və tayı da göstərir.

Quş ov edən meymun: Quyruksuz meymun budaqları meyvə ilə doldurulmuş xurma ağacının altında oturur. Meymunun arxasındakı qəfəsdə qəhvəyi bir şahin var. Meymun əlindəki dirəyin köməyi ilə ağacın budaqlarındakı quşları tutmağa çalışır.

Emzirən ana və it: Cennete gönderme yapılan sahnelerin başında emziren anne figürü gelir. Mozaikteki resim, İsis’in bereket sembolü olan çocuğu Horus’u kucağında tuttuğu tasviri anımsatır. Sivri burunlu bir köpek kadının solunda oturmakta ve başını kaldırıp kadına bakmaktadır.

Balıqçı: Suyun kənarında, sağ və sol tərəfindəki qayalarla əhatə olunmuş bir yerdə ovladığı balıqları ov çubuğu ilə çəkir. Balıqçı tutduğu balığın qoyduğu qayaların üstündə bir səbət var. Balıqçının ayaqlarını uzatdığı mavi yaşıl suda daha iki balıq var. Balıqçı sadə paltarda təsvir olunur və aşılanmışdır.

Keçi sağan çoban: Sazdan düzəldilmiş və yarpaqları ilə örtülmüş bir tökülmənin yanında qırmızı çoban kostyumunda saqqallı yaşlı bir kişi uzun saçlı keçi süd verir. Sol tərəfdə, mavi tunikalı bir oğlan süd qabını daşıyır. Roma mədəniyyətində qəbir daşlarında bir çox oxşar təsvirlərə rast gəlmək olar. Bu vəziyyət, sənətkarın bu təsviri bənzər rəsm nümunələrindən ibarət bir model kitabına baxaraq etdiyini göstərir.

Sahədə çalışan fermerlər: Mozaikanın əksəriyyətində sadə insanlar kənd həyatında təsvir olunur. Burada işləyən əkinçilərin oxşar rəsmlərinə Roma lahitində və bəzi tekstil məhsullarında rast gəlinmişdir. Şəkildə çitonda, çəmənlikdə işləyən beldən bir paltar geymiş iki çılpaq ayaqlı kişi. Sağdakı biri dırnağını qaldırarkən, digəri iş alətini dartdığı təsvir olunur.

Çeşmə üzərindəki quruluş: Kvadrat bir yerdə qüllə bənzər bir bina görünür. Binanın yanındakı fəvvarənin üstündə qalın gövdəli fıstıq ağacı var. Bina içərisindəki suya tağlı bir girişdən keçərək çatılır. Aslanın başı kimi oluğundan axan su düzbucaqlı bir hovuza tökülür.

Dairədə oynayan uşaqlar: Dörd uşağın əllərində çubuqlarla dairəni ikiyə çevirdikləri görülür. Onlardan ikisi mavi zolaqlı, digər ikisi isə yaşıl naxışlı tunika geyinib. Mavi və yaşıl rənglər hipodrom yarışlarında fərqli komandaları ayırmaq üçün və siyasətdə fərqli baxış tərəfdarlarını ayırmaq üçün istifadə edildi. Səhnədə iki dönüş sütunu (meta) görünür. Bu, uşaqların bir yarış meydançasında oynadıqlarını göstərir. Oynayan uşaqların təsvirləri də tez-tez Roma lahitində hazırlanır.

Balaca oğlan və it:Yumru xəttləri olan, bədəni ilə müqayisədə bir az böyük başlı, çılpaq ayaqları və qırmızı tunikası olan bir uşaq köpəyini oxşayır.

İki uşaq və dəvənin arxasındakı bələdçi: Saray mozaikasında bu mövzu bir neçə dəfə xatırlanır. Kitonlu iki uşaq qaşqabaqlı bir dəvənin arxasında otururlar. Çəkməli bir adam dəvənin cilovunu tutur. Başında tacı və əlində ev heyvanı quşu olan ön uşaq zadəgan bir ailəyə aiddir. Uşaq paltarlarına düşən parlaq ağ işıq sayəsində motiv canlıdır.

Pan’ın omuzlarına oturmuş çocuk görünümünde Dionysos: Dionysos’un Hindistan’daki zafer alayının tasvir edildiği bu sahnede tanrı, sıra dışı biçimde çocuk olarak görülmektedir. Yapraklardan bir taç takan çocuk Pan’ın boynuzlarını tutar. Pan’ın sol omzundan bir post sarkmakta, ellerinde ikili bir flüt bulunmaktadır. Pan’ın arkasında bir Afrika fili ile fil sürücüsünün sopa tutan sağ eli görülmektedir.

Bellerophon ilə kimera: Yalnız qəhrəmanın Pegasus adlı atının ucu Bellerofon təsvirindən arxa ayaqları ilə canavara hücum etdi. Canavarın üç başının da vəziyyəti yaxşıdır. Trident bir dil, canavarın aslan başının ağzından çıxarkən, qəhrəman nizəsini keçinin başına göstərdi. Canavarın ilan şəkilli quyruğunun sonunda bir ilanın başı görünür.

Qanadlı Aslan: Qanadlı aslan təbiətdə mövcud olan anatomik olaraq real heyvanlar kimi təsvir olunan epik canlılardan biridir. Boz-qəhvəyi aslanın tüklü qanadlarından yalnız biri görünür.

Okapi başlı qanadlı bəbir: Qədim mətnlərdə qanadlı tək buynuz kimi təsvir olunan heyvana bənzəyən bu təsvirdə bəbir bədəni olan bir məxluq görülür. Canlının başı və boynu isə tam olaraq bir heyvana bənzəmir. Alnında buynuz kimi bir uzantı və qırmızı ağzının içərisində dörd iti diş var. Canlının baş quruluşu okapiyə bənzəyir.

Qanadlı pələng: Başı, ayaqları və quyruğu bir pələngə bənzəyən bu varlığın, görkəmli məmə ucundan dişi olduğu aydın olur. Heyvanın iki böyük qanadı və başında bir cüt buynuzu var. Heyvanın dişləri olan ağzında tünd yaşıl bir kərtənkələ görünür.

Qoruma layihəsi

Mozaikaların tapıldığı dövrdə qoruma üçün xüsusi tədbirlər görülməmişdir. Cənub-qərb və şimal-qərb salonlarında mozaika parçaları beton plitələrə töküldü. Şimal-şərq salonundakı hissə yerində qalmış və ətrafında tikilmiş taxta bir quruluşla qorunmuşdur. 1980-ci ilə qədər, mozaika, icazəsiz şəxslərin müdaxiləsi və nəm və duzun təsiriylə təmir olunmamış köhnəlmişdi. Mozaikanı qurtarmaq üçün xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək istəyən Türkiyə Respublikası Abidələr və Muzeylər Ümumi Müdirliyi, Avstriya Elmlər Akademiyası ilə işləmək qərarına gəldi.

Mozaika sökülür

Torpaq sənədləri və iş planı hazırlandıqdan sonra mozaika sökülməyə başladı. Məqsəd, sökülmüş mozaika parçalarını uyğun beton lövhələrə düzəltdikdən sonra yenidən yığmaq idi. Bunun üçün mozaika, daha sonra iz qoymadan çıxarıla bilən çevik bir yapışqan istifadə edərək xüsusi bir parçaya yapışdırılır və 0,5 ilə 1 m2 338 ədəd ölçüyə bölünmüşdür. Bu parçalama, sərhəd xəttlərinə və ya şəkillərin onsuz da itkin olan hissələrinə uyğun bir şəkildə həyata keçirildi. Sökülmüş hissələr, ardıcıllıqları gözləyərkən alt tərəfi yuxarı olan yumşaq ağac taxtalarda saxlanıldı.

Daşıyıcı plitələrə köçürün

Aya İrini’de kurulan geçici atölyede, önce mozaiğin alt yüzündeki eski harç kalıntıları temizlendi ve yeni bir koruyucu harç döküldü. Ardından, sökülen parçaları yeniden birleştirmek üzere, alüminyum petekler ile yapay reçine laminatından oluşan, hafif bir konstrüksiyon hazırlandı ve mozaik parçalarının arkasına yapıştırıldı. Uçak sanayiinden ödünç alınan bu tekniğin uygulanmasının ardından asıl konservasyon işlemine başlandı.

Səthin təmizlənməsi

İstanbul şəhərinin çirkli və asidik havası, mozaikanın əsrlər boyu yerdə dayanması səbəbindən meydana gələn korroziya ilə rənglərini böyük ölçüdə itirməsinə səbəb oldu. Bu sahəyə dənizə yaxın hava ilə daşınan dəniz duzu və əvvəlki dövrlərdə mozaikanın üzərinə tökülən sement harçları bu pisləşməni sürətləndirdi. Əsasən, mozaikanın üzərindəki bu kir və korroziya qatını təmizləmək üçün JOS adlı bir texnika istifadə edilmişdir. Su və dolomit daş unundan hazırlanmış bir qarışıq mozaikaya zərər verməmək üçün 1 bar-dan çox olmayan bir təzyiqlə mozaikanın üzərinə püskürdü. Beləliklə, yerlərdə digər kimyəvi və mexaniki üsullardan istifadə edərək mozaikanın üzərinə püskürdü. Beləliklə mozaika səthi digər kimyəvi və mexaniki üsullarla yerlərdə təmizlənmişdir.

Parçaların yığılması

Mozaika parçaları muzey ərazisinə aparılmadan əvvəl emalatxanada toplu halında birləşdirildi. Mozaika parçalarının daşınması zamanı kənar hissələrin zədələnməsini azaltmaq üçün mümkün qədər çox parça bir daşıyıcı təbəqədə birləşdirildi. Mozaika parçalarını lövhələrə yapışdırmaq üçün müxtəlif xüsusiyyətlərə malik süni qatranların qarışığı istifadə edilmişdir. Yerə qoyulduqda yan-yana gələcək parçalar arasındakı sərhədlərin mümkün qədər düz olmasına çalışıldı. Beləliklə, sona çatdıqda, mozaikada narahat xətlərin meydana gəlməsinin qarşısı alındı. Mozaikanın ən kənar hissələri maye süni qatranla möhkəmləndirilmişdir.

Bölmələr itkin

Mozaikanın itkin hissələri şəkilli səthi parçalanmış bir rəsm kimi göstərdi. Bu bölmələrin orijinal vəziyyətinə uyğun olaraq yenidən qurulmasına üstünlük verilmədi. Bunun əvəzinə, bu hissələrin ucuz bir şəkildə doldurulmasına qərar verildi. Beləliklə, mozaikanın orijinal hissələri vurğulandı. Bundan əlavə, ziyarətçilərə şəkli ayrı-ayrı təsvirləri ayrı-ayrılıqda araşdırma imkanı verildi. Doldurma bölmələri altındakı qaba dənəli bir məhluldan və üstünə yayılmış qoruyucu təbəqədən ibarət idi. Bu məhlulun rəngi mozaikanın üstünlük təşkil edən fon rənginə uyğun olaraq təyin olundu.

Şimal-şərq salonundakı mərtəbələrin çoxu qədim dövrlərdə və orta əsrlərdə yoxa çıxmışdı. Mozaika parçaları arasında böyük boşluqlara səbəb olan bu hissələr əvvəlki dövrlərdə sement harcı ilə örtülmüşdür. Bu mozaikaya ciddi ziyan vurdu. Qoruma layihəsi çərçivəsində bu itkin ərazilər incə qum içermədən, parçalanmış və mozaikaya uyğun bir rəng verilmiş dolomit daşlarla doldurulmuşdur.

Mozaikanın yerində qoyulması

Mozaiğin yerleştirileceği zeminin hazırlanması sırasında, ortamdaki nemi önleyecek ve hava dolaşımını sağlayacak bir yöntem gerekliydi. Bunun için yerde, nemi önleyici beton bir zemin hazırlandı. Bunun üzerine alttan hava alabilecek ahşap bir ikinci zemin yerleştirildi. Ortamda haşerelerin ve küfün önlenmesine yönelik önlemler alındı. Ahşap zemin üzerine önce sentetik bir kumaş, bunun üzerine de hafif ve yassı taneli tüf çakıllarından oluşan 7 cm’lik bir moloz tabakası yerleştirildi. Bunların üzerine, taşıma levhalarının kenarları boyunca bir profil oluşturacak şekilde paslanmaz alüminyum borular döşendi. Bunlar mozaiğin desteklenmesi ve tesviyesi için kullanıldı. Ayrıca mozaik, eksik kısımlardaki dolguya sabitlenen pirinç çiviler ve diskler ile ahşap zemine de monte edildi.

Yeni muzey binası

İlk yapılan ve mozaiği pek de koruyamayan ahşap bina mozaiğin yıllar boyunca büyük hasar görmesine sebep olmuştu. Binanın çatısında da büyük oranda kusurlar ortaya çıkınca müze 1979’da kapatıldı. Konservasyon çalışmaları sürerken bir taraftan da yeni müze binası inşa edildi. 1987 yılında tamamlanan bina ile müze yeniden ziyarete açıldı. Bu yapıda daha sonra, iç iklimi sabit tutmaya yönelik olarak çatıda ve duvarlarda iyileştirmeler yapıldı.söhbət

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar