İstanbul İzmir magistral yolunu işləyən şirkət üçün 568 milyon xərc

İstanbul İzmir magistral yolunu işləyən şirkət üçün 568 milyon xərc
İstanbul İzmir magistral yolunu işləyən şirkət üçün 568 milyon xərc

Müqavilə müddəası, Osmangazi Körpüsünü özündə birləşdirərək İşlət-Transfer Modeli ilə inşa edilən İstanbul İzmir magistral yolunda edilən ihaleyi qazanan şirkətin lehinə dəyişdirildi. Bu dəyişiklik üzündən Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Müştərək Müəssisəsinin dövlətə ödəməli olduğu 568 milyon TL-lik istifadə haqqı toplanmadı.


PHENIXTCA hesabatının tərtib etdiyi məlumata görə, Gebze ilə İzmir arasındakı Osmangazi Körpüsü və əlaqə yolları da daxil olmaqla magistral yolun inşası üçün 2009-cu ildə keçirilən tenderin ardından 27 sentyabr 2010-cu ildə bir müqavilə imzalanmışdır. İcra Sazişinə əsasən, magistral yolun tikintisi üçün kamulaştırma haqqının 400 milyon TL-nin şirkət, qalan hissəsini isə rəhbərlik tərəfindən ödənilməsinə qərar verildi. Şirkət ayrıca, kamulaştırma xərclərini müqavilə müddətində rəhbərlik tərəfindən qarşılanan daşınmaz əşyalar üçün istifadə haqqını ödəməyə borcludur. İstifadə haqqı, müqavilə imzalandığı 2010-cu il üçün ƏDV xaric, sonrakı illərdə inflyasiya nisbətini artıraraq hər bağlama üçün əvvəlcədən təyin edildi.

10 GÜNDƏ 568 MİLYON TL ÖDƏNİLƏCƏK

Müqaviləyə, ilk dəfə ödəniləcək illik istifadə haqqının ilk daşınmaz əmlakın Şirkətə tapşırılmasından sonra 10 iş günü ərzində ödənilməsi də əlavə edilmişdir. Lakin şirkət istifadə haqqını ödəməyib. Bu məbləğ Hesablama Məhkəməsi tərəfindən 568 milyon 151 min 099 TL 95 kuruş olaraq hesablanmışdır.

QANUN MÜQAVİLƏDƏN SONRA ÇIXDI

Tender və daha sonra imzalanan müqavilə, 2009 saylı Bəzi İnvestisiyaların və Xidmətlərin Yapılması-İşlət-Transfer Modeli çərçivəsində Qanuna uyğun olaraq təşkil edilmişdir. 3996-ci ildə 3996 saylı yuxarıda göstərilən qanunda edilən dəyişikliklə, bu əhatədə edilən əsərlər üçün istifadə haqqının alınmamasına dair bir tənzimləmə edildi.

Qanunu geri qaytardılar

Sözügedən müqavilənin düzəlişdən əvvəl 2010-cu ildə imzalandığını xatırladan TCA Hesabatında; “3996 saylı Qanuna əlavə edilmiş 1-ci maddədə, bu müddəanın davam edən müqavilələrdə qüvvəyə minməsi ilə bağlı heç bir tənzimləmə yoxdur; qəbul edilmiş qanunların keçmişdə və son hüquqi vəziyyətlərdə təsirli olmadığı prinsipi, Konstitusiya Məhkəməsinin mövcud müqavilələrə qanunla müdaxilənin müqavilə azadlığına müdaxilə olduğunu bildirən qərarı; İddiaçılar tender işində "müddət" üzərində rəqabət aparırlar və tikinti müddəti və istismar müddətinin cəmi olan ən aşağı müqavilə müddətini təklif edən iddiaçı tenderdə qalib gəlir; İddiaçıların, tenderdə iştirak etməzdən əvvəl rəhbərliyin hazırladığı texniki şərtləri və müqavilə layihələrini araşdırdıqları və təkliflərini bu sənədlərdə yazılmış şərtlərə uyğun verdikləri, tender mərhələsində çəkməli olduqları kamulaştırma nəticəsində yaranan istifadə xərclərini hesabladıqları və əməliyyat dövründəki xərcləri əks etdirdikləri vurğulandı ”.

MÜQAVİLƏ ŞİRKƏTİN FAYDASINDA DƏYİŞDİ

Hesablama Məhkəməsi, müqavilənin icrası zamanı nəzərdə tutulan və tender mərhələsində əks olunan bir xərc maddəsinin toplanmasının, tender şərtlərinin bu şirkətin lehinə dəyişdirildiyini və şirkətin müqavilə müddətində bir istifadə haqqı ödəməli olduğunu ifadə etdi.

ŞOSYOLLAR XATANI QƏBUL ETMƏZ

Karayolları Ümumi Müdirliyi isə istintaq zamanı müqaviləyə daxil olan "Vəzifə şirkətinin qanunvericilikdəki dəyişikliklərə riayət etmə öhdəliyi" maddəsi ilə istifadə haqqının tutulmamasını müdafiə etdi. Digər tərəfdən, TCA auditorları “Səlahiyyətli Şirkət, qanun, qaydalar və digər qanunvericilikdəki dəyişikliklərə və / və ya müvafiq məhkəmə qərarlarına” əməl etmək məcburiyyətindədirlər. Sözügedən düzəlişin və ya məhkəmə qərarlarının hər hansı bir xərc artımına səbəb olması halında, bu maddənin müddəaları tətbiq ediləcəkdir ”və bu müddəanın əsas məqsədi xərc artımlarını podratçıya əlavə iş müddəti olaraq verməkdir. Hesablama Məhkəməsi Raporunda, "(...), Başvuru Sazişinə uyğun olaraq ödəməli olduğu istifadə haqqını artıq ödəməyəcəyi anlamına gəlmir" olduğu təyin olundu.söhbət

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar