Kırıkkale Universiteti Tibb Fakültəsi 118 müqaviləli səhiyyə işçisi qəbul edəcək

Kırıkkale Universiteti Tibb Fakültəsi
Kırıkkale Universiteti Tibb Fakültəsi

Kabinetin 657-ci il tarixli və 4/6.6.1978 saylı Fərmanı ilə qüvvəyə minmiş, Kırıkkale Universiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanasında işə götürülmək və 7 saylı Dövlət Qulluqları Qanununun 15754-cü maddəsinin (B) bəndinə uyğun olaraq işə götürülməlidir. Məşğulluqla əlaqəli Prinsiplərin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq KPSS (B) qrup puanı sıralaması əsasında 118 müqaviləli səhiyyə işçisi aşağıda göstərilən Müqaviləli Şəxsi Vəzifə İşlərinə qəbul ediləcəkdir.


Kırıkkale Universiteti müqaviləli səhiyyə işçiləri alacaq

Kırıkkale Universiteti müqaviləli səhiyyə işçiləri alacaq
Kırıkkale Universiteti müqaviləli səhiyyə işçiləri alacaq

MÜRACİƏTƏ BAXILACAQ ÜMUMİ ŞƏRTLƏR

1- 657 saylı Dövlət Qulları Qanununun 48-ci maddəsinin (A) yarımbəndində göstərilən ümumi şərtlərin yerinə yetirilməsi,

2- Nöbet və ya gecə işini maneə törədə biləcək bir sağlamlıq probleminin olmaması,

3- müraciət tarixi etibarilə 18 yaşını tamamlayaraq,

4- Heç bir sosial təminat qurumundan təqaüd və ya yaşa görə pensiya ala bilməmək,

5- 2020 lisenziya məzunları üçün KPSS (B) Qrup KPSS P3 balı,

Müvafiq dərəcə məzunları üçün 2020 KPSS (B) Qrup KPSS P93 puanı,

2018 KPSS (B) qrupu KPSS P94 balına sahib olan Orta Təhsil Məzunları üçün.

6- “Tələb olunan keyfiyyətlər” başlığı ilə müraciət ediləcək ad üçün göstərilən şərtləri təmin etmək,

7- Əczaçı vəzifəsinə müraciət üçün KPSS şərti tələb olunmur və müraciət edəcək namizədlərin məzuniyyət dərəcəsi yüksəkdirsə, məzuniyyət dərəcəsi bərabərdirsə, sıralama köhnədən başlayaraq ediləcək.

8- 657 saylı Dövlət Qulları Qanununun 4-cü maddəsinin (B) bəndinə əsasən digər dövlət qurum və təşkilatlarında müqaviləli işçi vəzifəsində çalışarkən; Xidmət müqavilələrinin müddəti bitmiş və ya 657 saylı Dövlət Qulluqları Qanununun 4-cü maddəsinin (B) bəndində və Nazirlər Kabinetinin 6.6.1978-ci il tarixli 7/15754 saylı Qərarında, bu elanda müqavilə müddəti bitmiş və ya müqaviləli vəzifələrə yerləşdirilmək üçün müraciət edənlər. Əməliyyatla bağlı Prinsiplərin Əlavə 1 maddəsinin üçüncü və dördüncü bəndlərindəki (**) müddəaların tətbiq ediləcəyi nəzərə alınmalıdır. Bu vəzifələrə gətirilənlər arasında müqaviləli işçilərin məşğulluğuna dair prinsiplərin əlavə 1-ci maddəsinin üçüncü və dördüncü abzaslarında göstərilən istisnaların əhatəsinə düşməyənlər təyin edilməyəcəkdir.

(*) 657 saylı Dövlət Qulluqçuları Qanununun 4-cü maddəsinin (B) bəndinə daxil edilmiş müddəa: “... Prezidentin qərarı ilə müəyyən edilmiş istisnalar xaricində, bu şəkildə işləyənlər, xidmət müqaviləsinin əsaslarını pozduqları üçün müəssisələri tərəfindən ləğv edilir və ya müqavilə müqavilə müddətində ləğv edilir. Birtərəfli qaydada xitam verdikləri təqdirdə, xitam tarixindən 1 (bir) il keçənə qədər qurumların müqaviləli kadr vəzifələrində çalışa bilməzlər. "

(**) Müqaviləli İşçilərin Məşğulluğuna dair Prinsiplərin 1-ci Əlavəsinin üçüncü və dördüncü bəndlərinə daxil edilmiş müddəalar: “. Müqavilə ilə işləyən şəxslərin müqaviləsi xidmət müqaviləsi prinsiplərini pozduğuna görə müəssisələri tərəfindən ləğv edildiyi və ya müqavilənin ləğv edildiyi tarixdən etibarən müqavilə müddətində birtərəfli qaydada ləğv edilməsi halında. 1 (bir) il keçmədiyi təqdirdə, dövlət müəssisə və təşkilatlarının müqaviləli kadr vəzifələrində yenidən işə qəbul edilə bilməzlər. "

Müqavilə;

a) Layihə müddəti ilə məhdud və ya məhdud olan işçilərdən,

b) Təhsil statusu baxımından verilən 4 nömrəli cədvəldə yer alan adlarla əlaqəli vəzifələrə Əlavə 4 çərçivəsində təyin edərək adlarını dəyişdirənlərdən;

c) Həyat yoldaşına və ya sağlamlıq vəziyyətinə görə köçmək tələbi ilə; Köçürüləcək bir xidmət vahidi olmadığının hər hansı bir səbəbindən asılı olaraq həmin vahiddə eyni vəzifə və vərdişə sahib olan və ya ən azı 1 (bir) il müddətində həqiqi iş şəraitinə cavab verə bilməyən boş yer yoxdur, 3 nömrəli Əlavənin (b) və ya c) yarımbəndləri. Təminatı onlara tətbiq edilə bilməyən birtərəfli qaydada ləğv edənlər, 1 (bir) illik müddət şərtinə tabe olmadan yenidən işə qəbul edilə bilərlər. "

TƏTBİQ METODU VƏ YERİ

Elanın müraciət müddəti Rəsmi Qəzetdə dərc olunduğu tarixdən 15 (on beş) gündür. http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli elektron şəkildə ediləcək. Müraciətlər şəxsən və poçtla qəbul edilməyəcək.

Sənədlər zəruri

1- Müraciət ərizəsi (Müraciət nümunəsi müraciət platformasında mövcuddur.)

2- KPSS Sınavı Nəticə Sənədi (Doğrulama kodu tələb olunur).

3- Təhsil Sertifikatı (Elektron Hökumət vasitəsi ilə alınan sənədlər etibarlı sayılacaqdır).

4- Şəxsiyyət vəsiqəsi / TC şəxsiyyət vəsiqəsi.

5- Kişi namizədləri üçün Hərbi Status Sertifikatı.

6- şəkil

7- Müraciət edəcək namizədlərdən “Tələb olunan keyfiyyətlər” adı altında göstərilən təcrübə tələbi ilə əlaqəli iş saatlarını birlikdə işlədikləri qurumun rəsmi məktubu və ya rəsmi məktubla və sosial təminat müəssisəsinin xidmət sənədi ilə təsdiqlənmiş möhürlə sənədləşdirmələri tələb olunur.

8- "Tələb olunan keyfiyyətlər" başlığı altında tələb olunan Sertifikat / Sənədlər tarixlənməli və ya əlavə məktubla sənədləşdirilməli və elanın müraciət müddəti ərzində alınan sertifikat / sənədlər etibarlı sayılmayacaqdır.

MÜRACİƏTLƏRİN VƏ NƏTİCƏLƏRİNİN DƏYƏRLƏNMƏSİ

1- Bütün namizədlərin KPSS nəticə sertifikatı ÖSYM qeydləri ilə yoxlanılacaq və yalan ifadələr verənlərin müraciətləri etibarsız sayılacaqdır.

2- KPSS (B) qrup bal sıralamasına uyğun olaraq təyin olunmaq üçün əsas və əvəzedici namizədlər, müraciət müddəti bitdikdən sonra 10 (on) iş günü ərzində universitetin veb səhifəsində (və ya müraciət platformasında) elan ediləcəkdir.

3- Sözügedən nəticələrin elanı ilə bağlı elan bildiriş xarakterindədir və namizədlərə heç bir bildiriş verilməyəcəkdir.

4- Ehtiyat namizədlər, hər vəzifə üçün elan edilmiş vəzifə sayı qədər müəyyən ediləcəkdir.

5- Təyinata uyğun olan namizədlər, tələb olunan sənədləri nəticələrin açıqlandığı tarixdən etibarən 15 (on beş) gün ərzində doldurmalı və Universitetimizin Tibb Fakültəsi Dekanına təqdim etməlidirlər. Bu müddət ərzində sənədlərini təqdim etməyən və sənəd təqdim etdikdən və təyin olunduğunu bildirdikdən sonra vəzifələrini vaxtında yerinə yetirməyən namizədlərin yerinə alternativ namizədlər dəvət ediləcəkdir.

Kırıkkale Universiteti Rektorluğundan:

DAVAMLI İŞÇİLƏRİN işə qəbulu elanı

4857 saylı Əmək Qanunu və yuxarıda göstərilən Qanun əsasında çıxarılan Dövlət Müəssisələri və Təşkilatlarına İşçilərin İşə Qəbulu qaydaları və əsasları haqqında Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq, daimi işçilər ISKUR açıq elanında göstərilən ümumi və xüsusi şərtlərə cavab verən namizədlərdən işə qəbul ediləcəkdir.

Universitetimizin Tibb Fakültəsi Xəstəxanasında işə götürülən işçilər yuxarıda göstərilən Qaydanın müvəqqəti 6-cı maddəsinə uyğun olaraq müayinədən keçmədən birbaşa notariat qaydasında çəkiliş yolu ilə müəyyən ediləcəklər və bütün müraciət edənlər arasından iş yerlərinin sayı (elan olunmuş işçilərin sayı), eyni zamanda orijinal və orijinal namizədlərin sayı birbaşa müəyyən ediləcəkdir. Notariusun püşkü ilə təyin ediləcək.

Universitetimizin Baş Katibliyində və İdarəetmə və Maliyyə İşləri Şöbəsində işə götürülən işçilər, notarius tərəfindən təyin ediləcək açıq işçi qüvvəsinin sayından (elan olunmuş vəzifələrin sayından) 4 (dörd) qatına qədər dəvət ediləcək namizədlər arasındakı Şifahi İmtahan nəticələrinə görə müəyyənləşdiriləcəkdir.

Bu iş elanı (İşkur) esube.iskur.gov.t internet ünvanları xaricində işə götürülmə ilə əlaqəli Türkiyə İş Təşkilatına istinadlar 03 - 12 arasında elektron (onlayn) ediləcək. Püşkatmanın keçiriləcəyi yer, tarix və vaxt İskurun iş elanında göstəriləcək.

Bütün elan edilmiş vəzifələrə təyin olunanlar üçün sınaq müddəti 4857 saylı Əmək Qanununa uyğun olaraq 2 (iki) aydır.

Daha sonra müraciət tələblərinə cavab verməyən namizədlərin müraciətləri; Bu elan, rəsm, imtahan və təyinat proseslərinin hər mərhələsində ləğv ediləcəkdir.

işə qəbul prosesinin hər mərhələsində; Şifahi imtahanın yeri, tarixi və saatı, təyin ediləcək namizədlərdən tələb ediləcək sənədlər və göstərilən sənədlərin çatdırılma tarixi ilə bağlı bütün məlumat və elanlar, https://kku.edu.tr İnternet ünvanında elan veriləcək. Bu məsələlərlə bağlı namizədlərə yazılı bir bildiriş verilməyəcək və bu elanlar bildiriş şəklində olacaq.


sohbet

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar

Oxşar məqalələr və reklamlar