Pandemiya səbəbindən maliyyə böhranı yaşayan şirkətlər nə etməlidir?

Epidemiya səbəbi ilə maliyyə böhranı yaşayan şirkətlər nələr etməlidir?
Epidemiya səbəbi ilə maliyyə böhranı yaşayan şirkətlər nələr etməlidir?

Bəzi şirkətlərin iflas riski ilə üzləşə biləcəyi, qida və içki sektorundakı mövcud epidemiya səbəbiylə görülən iqtisadi tədbirlər nəticəsində ciddi bir böhran yaşayan şirkətlərin çıxış yolu axtardığı deyilir. Yaxşı şirkətlər iflas etməmək üçün nə etməlidir? Və ya hansı addımları atmalısınız?


Bu məsələlərlə bağlı qanunlarla tənzimlənən tədbirlərin olduğunu qeyd edə bilərik. Bu tədbirlərin ən əhəmiyyətlisi olan və iş sektorunda son çıxış yolu kimi görünən Concordat məsələsini araşdırdıq.

Concordat haqqında bilməli və diqqət etməli olduğumuzu xəbərlərimizə daxil etdik, buna İflas Sazişi də deyilə bilər.

İflasın qarşısını almaq və bir şirkətin iqtisadi daralma səbəbiylə meydana gələn iflas riski səbəbiylə fəaliyyətlərini sona çatdırmalarını qarşısını almaq üçün bir bərpa layihəsi təşkil edərək ticari həyatını davam etdirmək üçün mövcud olan bir qurum olan Concordat haqqında bilinməsi lazım olan bütün təfərrüatları izah edən Prof. Emre Avşar epidemiya dövründə tələblərin olduğunu və bununla əlaqədar proseslərin davam etdiyini bildirdi.

Ovçuluq. Emre Avşar açıqlamalarını belə davam etdirdi: Mövcud borcları səbəbiylə öz kapitallarını itirən və ya öz kapitallarını itirmək təhlükəsi ilə üzləşən şirkətlər, bir bərpa layihəsi çərçivəsində İlk Asliye Ticarət Məhkəməsində razılaşdırılmış bir tələb ilə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Concordat, HRD 285-309 maddələri arasında tənzimlənən bir qurumdur. Buna görə, iddiaçı məhkəməyə müraciət edir və birinci mərhələdə 3 aylıq müvəqqəti razılaşdırma müddəti verilməsini və müvafiq qanuna uyğun olaraq razılaşdırılmış tədbirlərin alınmasını və müvəqqəti bir Müvəkkil Komissarının təyin edilməsini xahiş edir.

Konsorsiumun son tarixini əhatə edən tədbirlər hansılardır?

Razılığın son tarixini əhatə edən tədbirlər arasında şirkətə qarşı mühakimə olunmadan icra edilməmə prosesi, əvvəldən başlamış icraatın dayandırılması, girov və ya imtiyazlı borclar baxımından təqib və ya təqibin davam etdirilməsinə qərar verildiyi təqdirdə, girov borc və ya girov məbləğlərinin nağd pula çevrilməsi əməliyyatları dayandırılır. Bu müddətin sonunda şirkətin Concordat Komissarının Raporu və məhkəmə qərarı ilə 1 illik Concordat Yekun Müddətini əldə edib etməyəcəyinə qərar verilir.

Concordat tələb etmək üçün işin tələbi olaraq qəbul edilən sənədlər hansılardır?

Müvafiq işin qaldırılma şərtlərinə görə; Razılaşdırmadan əvvəlki ilkin layihə, QMİ Müstəqil Auditor tərəfindən hazırlanmış ağlabatan bir əminlik hesabatı, borclar və debitor borcları və şərtləri, şirkət inventar siyahıları, vergi qeydləri, SGK qeydləri, şirkət balansları, şirkət dəftəri təsdiqləri və ümumi məclisin və ya direktorlar şurasının konkordata getmə qərarı açıq şəkildə daxil edilməlidir.

Concordat Pre-Project, mövcud darboğazdan necə çıxmağı izah edən ətraflı bir bərpa layihəsidir. Bu layihəyə görə, borcların kreditorlara necə veriləcəyi, borcların dərhal ödəmə müddəti yayılması ilə və ya bir dərəcə endirimlə və bu layihəyə uyğun olaraq Concordat gəlirləri ilə ödəniləcəyi ilə bağlı ətraflı izahatlar daxil edilmişdir.

Təyin olunmuş Konkordat Komissarı / Komissar Komitəsi, şirkətin aktivlərinin azalmaması və layihənin həyata keçirilməsinə çalışaraq şirkətin meneceri rolunu oynayır. 3 aylıq müvəqqəti son tarix və 1 illik müəyyən tarix bitdikdən sonra layihənin həyata keçirilə biləcəyi barədə qəti bir nəticə varsa, konkordat təsdiq ediləcək və şirkətin borcları ya ödəmə müddətləri baxımından, ya da təsdiq edilmiş qərara əsasən bir anda ödəniləcəkdir.

Konkordatın təsdiqlənməsi də nəzərdə tutulur. Bunlardan ən başlıcası, şirkətin hazırkı gələcək layihələrini reallaşdıraraq proqnozlaşdırdığı gəlirlilik həddinə çatacağını müəyyənləşdirmək və Concordat kreditorları ilə razılaşmaq üçün Konkordat Komissarının və ya Müvəkkil nümayəndə heyətinin şərtidir.

İddiaçı tərəfindən 1 il müddətində bildirilən debitor borcları ilə yanaşı, kreditorlar da Mətbuat Reklam Təşkilatında bildiriş göndərildikdən sonra 1 ay ərzində debitor borclarını elan etməyə dəvət olunurlar. Kreditorlar şurası, müvəkkil komissarının və ya kreditorların tələbi ilə yaradıla bilər. Nəticə etibarı ilə, qeyd olunan alacaq borcunun yarısından çoxunun və nəticədə bütün kreditorların üçdə ikisinin hazırkı Concordat təklifini qəbul etməsi nəticəsində başqa bir maneə olmadıqda, Konkordat təsdiqlənəcəkdir.

Konkordat təsdiqlənərsə, mövcud borclar Pre-Concordat layihəsində göstərildiyi kimi ödənilir. Bütün kreditorlar qəbul etsələr də qəbul etməsələr də təsdiq edilmiş Concordata riayət etməlidirlər. Lakin ilkin layihədə göstərilən şərtlər borclu tərəfindən təxirə salınarsa, kreditorlardan qanuni hüquqlarından istifadə etmələri gözlənilir.

Konkordat təsdiqlənməsə nə olacaq?

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qəbul şərtləri olmadığı üçün Concordat təsdiqlənməsə, iş rədd ediləcək və müəyyən bir müddətdə tətbiq olunan bütün tədbirlər silinəcəkdir. Rədd tarixindən etibarən, iddiaçı kapital kimi borcludursa, iflasın açılmasına qərar veriləcək. İflas davası dövlət qanunları ilə əlaqəli olduğundan, ticari məhkəmə hakimi bu vəziyyəti görsə vəzifəsinə görə qərar verməli olur.

Bu halda borclunun əmlakının idarə edilməsi iflas ofisində və qurulacaq olan iflas idarəsində olacaqdır.

Konkordata müraciət edərkən hansı şirkətlərə diqqət yetirməli?

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, borclarını ödəməkdə çətinlik çəkən şirkətlər üçün konkordat bir fürsətdir və bəzən şirkətlərə mənfi təsir göstərə bilər. Konkordata müraciət edib etməmək arasındakı fayda və fayda arasındakı tarazlıq şirkətlər tərəfindən yaxşı analiz edilməli və qərar verilməlidir. Bunun əsas səbəbləri var.

Hər şeydən əvvəl, yüksək məhlul ən böyük amillərdən biridir. İşin şərti olaraq təyin olunan xərclərin yüksək avansına və razılaşdırılmış komissarların yüksək aylıq maaşlarına görə xərclər 200.000 - 300.000 TL-ə çatır.

Yaxşı, bu ödənişlərə qənaət etməyin yolu yoxdur?

Məhkəmənin ödəməsini tələb etdiyi bu xərclər iş üçün məcburidir və müəyyən müddət ərzində ödəməmək işin rədd edilməsinə səbəb olur.

Bununla birlikdə, Konkordat Komissarları ümumiyyətlə 2 və ya 3 nəfərlik bir heyət olaraq təyin olunduqları üçün hər komissar üçün ortalama aylıq 10.000 TL əmək haqqı bəzən şirkətləri məcbur edir. İdarəetmə rahatlığı olan və yüksək maliyyəli bir şirkət olmayan şirkətin maliyyə quruluşu kimi hallarda iddiaçı şirkətlər tərəfindən tək bir komissar rəhbərliyinə müraciət edilə bilər. Ümumiyyətlə, Ticarət Məhkəməsi bu tələbin əsaslandırılması hesab etdikdə vahid komissar təyin edilməsinə qərar verə bilər. Bu vəziyyətdə məhkəmə xərcləri müəyyən qədər azaldıla bilər.

Nəzərə alınacaq digər bir məsələ güzəştli borcların vəziyyətidir. Konkordat tələbindəki adi borclar, konkordat təsdiq edildiyi təqdirdə, müvəqqəti son tarix qərarının verildiyi tarixdən faiz olmadan ödənilə bilər. Bununla birlikdə, güzəştli borc statusu ilə ipoteka və s. Vəziyyət debitor borc baxımından fərqlidir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi son tarix qərarı imtiyazlı debitor borclarının arxasında durmağı dayandırmayacaq və faiz izlənildiyi andan Concordat təsdiqlənənə qədər davam edəcəkdir. Bu vəziyyətdə, imtiyazlı kreditorlarla faizlər barədə son tarixdə razılığa gəlmək hər zaman mümkündür.

Yalnız şirkətlər Concordat elan edə bilərmi?

Həqiqi və hüquqi şəxslər də uyğun məhkəmə prosesinə müraciət edə bilərlər. Qanunda edilən dəyişikliklər nəticəsində iflasa məruz qalmasalar da, həqiqi şəxslər də uyğunlaşma üçün müraciət edə bilərlər. Bu marşrut ümumiyyətlə şirkətin borclarına zəmanət verən şirkət ortaqları tərəfindən seçilir. Cəmiyyətin borcuna öz varlığı ilə zamin olan həqiqi şəxs, iqtisadi cəhətdən ziyan vurmamaq üçün konkordat tədbirlərindən faydalanmaq üçün şirkətə müraciət edə bilər, çünki maliyyə imkansızlığı səbəbi ilə konkordata müraciət edən şirkətdən toplana bilməyən borc qalığına görə məsuliyyət daşıyır və öz zəmanəti.

Bununla birlikdə, bu şəxslərdən bir CMB-nin Məqsədli Təminat Hesabatını hazırlamaq tələb olunmayacaq və tacir adına sahib olmayan həqiqi şəxs olmadıqca, heç bir şəkildə iflasla nəticələnməyəcəkdir.

Concordat tələbindən imtina etmək mümkündürmü?

Asılı olmayaraq, konkordat təsdiq tələbi, Məhkəmə Məhkəməsində baxılan və iddiaçı iddiaçı kimi qəbul edilən bir iş növü olduğundan, hər zaman işdən imtina etmək hüququ vardır. İmtina iddiaçı tərəfindən birtərəfli iradə bəyannaməsi ilə edilə bildiyindən, icazə, qəbul və təsdiqləməyə məruz qalmamışdır. İmtina səbəbiylə işdən çıxma imtina nəticələri ilə əlaqələndirildi. Bu şəkildə bütün son tədbirlər ləğv edilir və yuxarıda qeyd edildiyi kimi iddiaçının cari balansı geri çəkilmə tarixinə borclu deyilsə, işin dayandırılmasına, borclu olduğu təqdirdə iflas edilməsinə qərar verildi.

Nəticə etibarilə, konkordat, son müddət tamamilə və hamarca davam edərsə, kreditorların mövcud layihəyə uyğun olaraq ödənilməsi şərtilə, darlığı buraxaraq təxirə salınan borcları istehsal və xidmətlə ödəyə bilən şirkətlər üçün əlverişli bir yoldur.

Konkordat prosesi təxminən 2 il davam etdiyindən və bu müddət ərzində bir Komissar Komitəsi tərəfindən idarə olunan şirkət üçün çətin bir proses olduğundan, mövcud iqtisadi şərtlərdə borclarını ödəyə bilməyən şirkətlər üçün bir qurtuluş layihəsi ola bilər və ya yaxşı təhlil edilmədikləri və buna görə təchiz edilmədikləri təqdirdə sökülmə layihəsi də ola bilər. .


sohbet

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar

Oxşar məqalələr və reklamlar