Pulsuz Şəhər Daşımaları üçün Gəlir Dəstəyi Ödənişləri Artdı

Pulsuz Şəhər Daşımaları üçün Gəlir Dəstəyi Ödənişləri Artdı
Pulsuz Şəhər Daşımaları üçün Gəlir Dəstəyi Ödənişləri Artdı

Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi tərəfindən əlilləri, ahılları, şəhid yaxınlarını və veteranları daşıyan özəl ictimai avtobusların və dəniz nəqliyyatı vasitələrinin sahiblərinə edilən aylıq gəlir dəstəyinin məbləği artırılıb. Artımla əlaqədar Rəsmi Qəzetdə dərc edilən tənzimləmə dəyişikliyi ilə şəhər içi ictimai nəqliyyat təmin edən hər bir xüsusi dəniz nəqliyyatı vasitəsi üçün aylıq 2250 TL olan dəstək ödənişi məbləği 3375 TL-yə, Ankarada şəhər içi ictimai nəqliyyat xidməti göstərən hər bir nəqliyyat xidməti üçün artdı. və İstanbul Böyükşəhər bələdiyyələrinə ödənilən aylıq dəstək 2992,5 TL, 4500 TL, böyük şəhər bələdiyyələri olan digər illerde isə 2250 TL, 3375 TL-yə yüksəldilib.

Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyi ilə Xəzinə və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan Sərbəst Səyahət Çərçivəsində ediləcək Gəlir Dəstəklərinin Ödənişinə Dair Qaydalara Dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə Rəsmi Qəzetdə dərc edilib.

Pulsuz Səyahət Çərçivəsində ediləcək Gəlir Dəstəyi Ödənişi ilə bağlı Prosedur və Prinsiplər haqqında Əsasnaməyə Dəyişiklik edilməsi haqqında Əsasnamə ilə şəhər içi ictimai nəqliyyat və özəl dəniz nəqliyyatı xidmətləri göstərən hər bir nəqliyyat vasitəsinin operatorlarına verilən gəlir dəstəyi bələdiyyələr tərəfindən icazə verilmiş fiziki şəxslərə və ya şirkətlərə məxsus nəqliyyat vasitələrinin ödənişləri 1-cü il iyulun 2023-dən etibarən 50 faiz artırılıb.

Sözügedən Əsasnamədə ödəniş məbləğlərini tənzimləyən maddədə edilən dəyişikliklə, 1 iyul 2023-cü il tarixindən etibarən, şəhər içi ictimai nəqliyyatı təmin edən hər bir şəxsi dəniz nəqliyyatı vasitəsi üçün 2250 TL aylıq dəstək ödənişi məbləği 3375 TL-yə yüksəldilib. Ankara və İstanbul Böyükşəhər bələdiyyələrində şəhər içi ictimai nəqliyyata dəstək ödənişi məbləği.Xidmət göstərən hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün aylıq 2992,5 TL olan dəstək 4500 TL-yə yüksəldilib.

Böyükşəhər bələdiyyələri olan digər illerde, şəhər içi ictimai nəqliyyat xidməti göstərən hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün aylıq 2250 TL-lik dəstək 3375 TL-yə, böyük şəhər bələdiyyəsi olmayan illerde isə şəhər içi ictimai nəqliyyat xidməti göstərən hər bir nəqliyyat vasitəsinə ödənilən aylıq dəstək artırıldı. 1800 TL və 2700 TL.

Nəqliyyat üçün Gəlir Dəstəyi Ödənişləri

Digər tərəfdən əlillərə, yaşlılara, şəhid yaxınlarına və qazilərə şəhərdə quru, dəniz, dəmir yolu, xüsusi xalq avtobusları və dəniz nəqliyyatı vasitələrindən pulsuz yararlanma imkanı verən pulsuz səyahət tətbiqi çərçivəsində 2015 milyard 1 662-ci ildən bu günə qədər milyon TL gəlir dəstəyi ödənilmişdir.

Günceleme: 24/05/2023 15:15

Oxşar Elanlar