İzmir körfəzində selik yoxdur

İzmir körfəzində selik yoxdur
İzmir körfəzində selik yoxdur

İzmir Körfəzində selik əmələ gəlməsinə rast gəlindiyi və tədbir görülməsə şiddətlə artacağı iddialarının həqiqəti əks etdirmədiyi bildirilib. TÜBİTAK və Ege Universiteti Balıqçılıq Fakültəsinin elmi hesabatlarına əsaslanaraq, İZSU Ümumi Müdirliyi tərəfindən edilən açıqlamada, “İzmir Körfəzində seliklilik problemi yoxdur. Böyük Kanal Layihəsi və təmizləyici qurğuların səmərəli işləməsi sayəsində məişət və sənaye tullantıları Körfəzə atılmır. Bundan əlavə, körfəzin daxili dinamikası, onun dayazlığı və cərəyan sistemləri səbəbindən selik adlanan dəniz tüpürcəklərinin əmələ gəlməsi mümkün deyil.

Bəzi mətbuatda yer alan İzmir Körfəzində selikli qişanın ola biləcəyi iddialarına qarşı İZSU Ümumi Müdirliyindən açıqlama verilib. Rəsmi qurumların və alimlərin rəylərinə əsaslanaraq bəyanatda aşağıdakı ifadələr yer alıb:

“Okeanoqrafik Monitorinq Layihəsi 2003-cü ildən TÜBİTAK tərəfindən İzmir Körfəzində həyata keçirilir. Müşahidə stansiyalarından əldə edilən məlumatlara və Ege Universiteti Balıqçılıq Fakültəsi tərəfindən aparılan araşdırma məlumatlarına görə, son vaxtlar xəbərlərə mövzu olan inkişaf yosun yayılması deyilən bir formalaşmadır. Müxtəlif adlarla çağırılan bu növlər bir araya gələrək bu şəkildə dəniz səthində topaqlar əmələ gətirirlər.
Liman fəaliyyəti nəticəsində dəniz nəqliyyat vasitələrinin törətdiyi çirklənmə, çaylarla daşınan quru əsaslı çirkləndiricilər (məişət, sənaye, kənd təsərrüfatı və s.) və eroziya nəticəsində yaranan çirkləndiricilər buxtanın suyun keyfiyyətinə təsir etməkdə davam edir. Ancaq İzmir Körfəzində dəniz səthində görünə bilən çirklənmə dəniz tüpürcəyi deyil. Dəniz kahı, qırmızı və qəhvəyi yosun çiçəkləri durğun və axınsız interyerlərdə və sahilyanı ərazilərdə baş verir və dənizi qırmızı rəngə boyayan dinoflagellat püskürmələri il boyu artıb azalmağa davam edir.

Təmizləyici qurğular sayəsində heç bir tullantı dənizə çatmır

Körfəzimizin daxili dinamikası, dayaz təbiəti və cərəyan sistemləri səbəbindən selik adlanan dəniz tüpürcəyi əmələ gəlmir. Bundan əlavə, 2000-ci illərdən fəaliyyət göstərən Böyük Kanal Layihəsi və təmizləyici qurğuların səmərəli işləməsi sayəsində məişət və sənaye tullantılarının dənizə axıdılmasından söhbət gedə bilməz. İZSU Ümumi Müdirliyi, Körfəzdəki qida duzlarını azaltmaq üçün Çiğli Təmizləyici Qurğunun Revizyonu, 4-cü Fazanın tikintisi və Çirkab Su Təmizləyici Qurğu Boşaltma Xəttinin dəyişdirilməsi işlərini diqqətlə həyata keçirir.

📩 30/05/2023 13:46