Diyarbakır Dəmiryolu boyunca 12 kilometrlik divarla ikiyə bölünəcəkdir

Diyarbakır Dəmiryolu boyunca 12 kilometrlik divarla ikiyə bölünəcəkdir
Foto: Real Gündəm

Dövlət Dəmir Yolları 5-ci Regional Müdirliyi, Diyarbakırı dəmir yolu boyunca ikiyə böləcək 12 kilometr uzunluğa, 1 metr 80 santimetr uzunluğa, 50 santimetr genişliyində ikitərəfli yolun inşasına başladı.


Şəhərdəki 21 qeyri-hökumət təşkilatı (QHT), şəhəri ikiyə böləcək beton divarın inşasına reaksiya göstərdi. Diyarbakır Ticarət Palatası, şəhərdəki iş birlikləri və TMMOB-yə bağlı otaqlar daxil olmaqla 21 QHT, yazılı bir açıqlama verərək divarın şəhərin bütöv inkişaflarına əhəmiyyət vermədən və şəhər dinamikası ilə bölüşmədən inşa edildiyini diqqətə çatdırdı. Açıqlamada divarın Ətraf Mühitə Təsir Tənzimlənməsi (ƏMTQ) Hesabatı hazırlanmadan əvvəl inşa edildiyi də vurğulanıb.

Divar inşaatının yenidən qiymətləndirilməsi istənən açıqlamada, mövcud dəmir yolunun Cümhuriyyətin ilk dövrlərində inşa edildiyi və bu dövrdən bəri dəyişdirilmədiyi və səs-küyə səbəb olduğu, divarın inşası ilə dəmir yolu sistemi ilə bağlı davam edən problemlərə yenisinin əlavə edildiyi bildirildi.

Bəyanatda aşağıdakı ifadələr yer aldı;"

Dövlət Dəmir Yollarının 5-ci Regional Müdirliyi tərəfindən 2020 / 184956 tender qeydiyyat nömrəsi ilə 5. REGİONAL DİKTORATİYA MINTIKASI DİYARBAKIR ŞƏHƏR MƏRKƏZİ KM: 500 + 000 - 504 + 000 PANEL Növü adıyla bir tender etdi.

Bu tenderlə şəhərin mərkəzini başdan sona bölən qatar xəttinin hər iki tərəfində 50 sm hündürlüyündə beton divar, 180 sm hündürlüyündə panel hasar və 50 sm hündürlükdə ülgüc məftili düzəltmək planlaşdırılır.

Tender, şəhərin son illərdəki bütüncül inkişaflarına diqqət yetirmədən və bu günə qədər həyata keçirilmiş şəhər dinamikası ilə bölüşmək istəyinə müraciət etmədən həyata keçirildi.

Bu çərçivədə qiymətləndirilərkən, bu layihə ilə şəhərin; təhsil, sosial, psixoloji və iqtisadi həyat və həyat keyfiyyəti nəzərə alınmır.

İdarə qurumlarının texnoloji və elmi məlumatları sosial məlumatlarla birləşdirərək şəhəri planlaşdırarkən təhlil edərək insanlara əsaslanan layihələr inkişaf etdirmələrini düşünürük.

Təəssüf ki, Respublikanın ilk dövrlərindən qalma bir dəmir yolu sistemimiz, bu şəhərdə dəyişməz bir quru qatarımız və dövlət dəmir yollarımız var. Yenə də şəhərin tam mərkəzində yerləşən bu sistem, respublikanın ilk dövrlərindən bəri yenidən işlənməmiş və şəhərin mərkəzində səs-küy çirklənməsinə səbəb olur.

Bu layihə ilə şəhər əvvəldən sona qədər iki hissəyə ayrılır və şəhərin problemlərinə yenisi əlavə olunur.

İlgili layihə bir bütün olaraq nəzərdən keçirildikdə, dəmir yolu sistemi ətrafında planlaşdırılan və tender edilmiş bu korkulukların elm, sənət və ictimai həyat kimi hadisələr nəzərə alınmadan inşa edildiyi görülür.

Şəhərin piyadalar, heyvanlar və nəqliyyat vasitələri kimi əsas elementləri üçün heç bir keçid müşahidə edilmədiyi və bununla bağlı heç bir tədbir görülmədiyi görülür.

Tədqiqatla bağlı görüşdüyümüz rəsmilərin bildirdikləri problemlər, təqdim etdikləri hesabatlar, bu sahədə etdiyimiz kəşflər və texniki qiymətləndirmələr nəticəsində; bütün qərarların və tətbiqetmələrin heç bir ƏMTQ hesabatı olmadan, elm və texnikadan əskiksiz hazırlandığı görülür.

İctimai maraq prinsipinə heç bir şəkildə əməl edilmədiyi düşünülür.

İcra edilməyə başlanan layihədə yuxarıda sadalanan minimum tədbirlər görülməmişdir.

Bundan əlavə,

 • Ofis ərazisindəki piyada keçid məntəqələri qapalı olmaq,
 • Office-Koşuyolu-Batıkent Saytı və bölgədəki uşaq bağçasına, ibtidai və liseyə girən şagirdlərin keçidi qarşısı alınır,
 • Kiçik Sənaye Saytı ərazisindəki sənaye saytı istifadəçiləri və biznesmenlərinin ehtiyac və tələbləri üçün piyada və nəqliyyat vasitələrinin keçidləri məhdudlaşdırılır,
 • Təhsilini burada davam etdirən tələbələr DSI 10-cu Regional Müdirliyi ətrafındakı təhsil binalarından və dəmir yolunun o biri tərəfindəki yaşayış sahəsindənin nəqliyyat bloklanır
 • Yenişehir Bələdiyyəsi və yaxınlıqdakı Alışveriş Mərkəzi kimi ağır piyada istifadəçiləri olan ərazilərə piyada girişi aradan qaldırılır,
 • Köhnə Tekel Fabrikindən Təhsil Tədqiqat Xəstəxanasına və oradan 4. Sənaye Sahəsinə gedən yolda piyada girişi yoxdur sərbəst buraxılmamaq,
 • Təhsil və Tədqiqat Xəstəxanasına və 4. Sənaye Sahəsinə gedən yolda əsasən qoyun və keçi otaran vətəndaşların mal-qaradan keçməsi qarşısı alınır,
 • Şəhərin bəzi yerlərində yaşayan sahibsiz və ya vəhşi heyvanların həyatı nəzərə alınmır və bu heyvanlar həbsdə,
 • Dəmir yolunun hər iki tərəfindəki ailələrin, qonşuların və biznesmenlərin bütün münasibətləri qopurulur.

Ölkənin iqtisadi vəziyyəti nəzərə alındıqda, tətbiq olunan üsula görə milyonlarla lirə sərmayəsinin uyğun olmadığı və cəmiyyəti son dərəcə narahat edəcəyi düşünülür.

Bu layihənin Diyarbakır xalqına heç bir fayda verməyəcəyini və insanların həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərəcəyini düşünürük.

Əslində, səlahiyyətlilərlə keçirdiyimiz görüşlərdə qeyd etdiyimiz məsələlərin nəzərə alınmadığı və bu çatışmazlıqların nə vaxt və necə düzəldiləcəyi barədə heç bir işarə olmadığı aydın oldu.

Bu səbəbdən şəhər üçün çox vacibdir və həyatın hər sahəsini, xüsusən də piyada nəqliyyatı, şəhər toxuması, iqtisadiyyat, təbiət, sosial münasibətlər və s. Bir çox məsələyə təsir edəcək bu tətbiqetmənin çox sadə və dar bir çərçivədə idarə olunduğunu düşünürük.

Bütün bu təsbitlər nəticəsində layihənin elmi və texniki səriştədən, sosializmdən və ictimai maraqlardan bu qədər uzaq olması bizi narahat edir.

Aşağıdakılar, şəhərin dinamikası ilə birlikdə bu araşdırma ilə bağlı edilə biləcəyinə inandığımız həll təklifləridir:

 • İşləri ən qısa müddətdə dayandırmaq, lazımi sahə təyini, texniki məlumatlar, ƏMSSTQ hesabatı hazırlamaq və tətbiqin lazım olduğu yerlərdə edilməsini təmin etmək,
 • Daşınma və təhlükəli yüklərin yük qatarları ilə və bu xəttə çatdırılması üçün istifadə olunmaq üçün şəhər xaricindən keçən ayrı bir xətt quraraq,
 • Mövcud xəttdən yalnız dövrün tələblərinə və texnologiyasına uyğunlaşdıraraq sərnişindaşıma üçün istifadə etmək

Diyarbakır mövcud olduğu gündən bu günə qədər tarixin hər dövründə insanlıq izlərini özündə cəmləşdirib və bənzərsiz bir miras və yaddaş qoydu. Bu irsi qorumaq, qorumaq və gələcəyə daşımaq, bu şəhərdə yaşayan, ziyarət edən və ya gələcəyə gələn hər bir fərdin vəzifəsi olduğu kimi, bütün dövlət qurumlarının və təşkilatların, peşə təşkilatlarının və sosial dinamiklərin vəzifəsidir.

Bu baxımdan, imzalanmış Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları olaraq; Yuxarıda göstərilən problemlər və təkliflər nəzərə alınaraq bu layihənin yenidən qiymətləndirilməsini və bu günə qədər şəhərin inkişafına uyğun bir şəkildə yeni bir planın hazırlanmasını və həyata keçirilməsini ürəkdən dəstəkləyirik.

Şəhərin inkişafına mane olacaq və səhv və dəyərsiz inkişaflara səbəb olan tətbiqetmələr tərk edilmədiyi təqdirdə, ictimaiyyətə qanuni hüquqlarımızdan istifadə edəcəyimizi hörmətlə elan edirik.

Bəyanatı elan edən qurumlar

Diyarbakır Ticarət və Sənaye Palatası, Diyarbakır Barolar Birliyi, Diyarbakır Ticarət Birjası, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasiya Şurası, Diyarbakır Biznesmen və sənətkarlar Odası, Diyarbakır Həkimlər Odası, Diyarbakır Sənayeçilər və İş Adamları Dərnəyi, Müstəqil Mühasiblər və Maliyyə Məsləhətçiləri Odaları, Cənub-Şərq Mətbuat Dərnək, Amed KESK Şöbələri Platforması, Güneydoğu Gənc İş Adamları Dərnəyi, DİSK Diyarbakır Nümayəndəliyi, Orta Şərq Sənayeçiləri və Sahibkarları İş Adamları Dərnəyi, TURSAB Diyarbakır Regional Ofisi, Diyarbakır Mütəşəkkil Sənaye İş Adamları Dərnəyi, Diyarbakır Turizm Platforması, Bütün Sənayeçilər və İş Adamları Dərnəyi Diyarbakır Şöbəsi, Hüquq Sənayeçiləri və İş Adamları Dərnəyi, Diyarbakır Ticarət və Sənaye Palatası Qadınlar Şurası, TOBB Qadın Sahibkarlar Şurası, TOBB Gənc Sahibkarlar Şurası.söhbət

Şərh yazan ilk kişi olun

Yorumlar